Категорія: Статті

metod
Функції цивільного процесу. Адвокат у цивільному процесі. Наука цивільного процесу. Поняття, об’єкт і предмет цивільного процесу. Метод цивільного процесу. Система цивільного процесу. Місце ЦП в правовій системі України. Джерела ЦП. Аналогія закону і аналогія права. Межі дії норм цивільного процесуального права. Сутність цивільного судочинства та його завдання. Загальна ... Детальніше
07.11.2012admin
dogovir
Поняття товарообмінних операцій та система їх нормативно-правового регулювання. Сторони, форма та види договору купівлі продажу. Умови (зміст) договору. Відповідальність сторін за порушення умов договору. В сучасних умовах найважливішою формою товарного обміну між виробниками, власниками, споживачами є договір купівлі-продажу, який виник з часу введення в обіг грошей. Система нормативно-правових актів, які регулюють ... Детальніше
07.11.2012admin
zobov
Під забезпеченням виконання зобов’язання розуміється – врегульований законодавчими актами, договором та іншими джерелами цивільного права спосіб впливу кредитора на свідомість і поведінку боржника з метою спонукання його до повернення боргу (виконання боргових зобов’язань) під загрозою покладання додаткових обтяжень майнового характеру. Сутність забезпечення виконання зобов’язання полягає у сприянні нормалізації цивільного обороту. ... Детальніше
07.11.2012admin
Строк або термін це юридичний факт, тому що із спливу певного строку чи терміну виникають певні відносини. Місце строків і термінів в юридичних фактах: строк відносить до подій (які не залежать від волі людей). Строки це події, але відносні. Поряд із поняттям строк вживається поняття термін. Строком є певний період в часі із ... Детальніше
07.11.2012admin
Причини виникнення – юридичні і фактичні. Представництво – правовідношення в якому одна сторона зобов’язана, або має право вчинити правочин від і мені другої сторони,  яку вона представляє. Суб’єкти – особа, яку представляють; представник; третя особа. Повноваження представника. Повноваження – це можливість представника вчиняти правочин від імені і в інтересах особи, яку вона представляє. Він не ... Детальніше
07.11.2012admin
Спосіб і форма набуття права власності має правове значення:  Правове значення має при реєстраційній процедурі. При здійсненні права власності. Порядок набуття для фізичних осіб і для юридичних осіб різний. Законодавець розрізняє: добросовісне набуття; не добросовісне набуття ( таке набуття, якщо майно набуте у особи, яка не мала цивільного права його ... Детальніше
07.11.2012admin
Поняття і види джерел цивільного права. Джерело права – це форма вираження правових норм, що має загальнообов’язковий характер. Джерело права – є нормативні акти, де найвище місце займають закони. Джерела цивільного права: Цивільне законодавство. Міжнародні договори України (мають приорітет перед національним законодавством 3 ст. Конституції України). Звичаї, які складаються у сфері зобов’язальних ... Детальніше
07.11.2012admin
Поняття, види та значення заміни суб’єктів зобов’язання. Заміна кредитора у зобов’язанні: підстави та порядок. Заміна боржника: підстави та порядок заміни. Заміна третіх осіб. Література: Цивільний Кодекс, Книга 5, Розділ 3, ст. 512 – 525. Підручник «Цивільне право» За загальним правилом суб’єкти зобов’язання персонально реалізують свої права і виконують покладені законом або ... Детальніше
07.11.2012admin
Поняття та значення виконання зобов’язання. Загальна характеристика щодо виконання зобов’язання. Окремі вимоги виконання зобов’язання. Виконання зобов’язання із множинністю суб’єктів. Література: Цивільний кодекс, глава 48 ст. 526-545. Підручник «цивільне право - зобов’язальне право». Поняття та значення виконання зобов’язання Виконання зобов’язання – вчинення боржником  усіх покладених на нього обов’язків у відповідності до вимог встановлених ... Детальніше
07.11.2012admin
Зв’язаність – обмеженість. Ми постійно зв’язані обіцянками, нормами моралі, нормами звичаєвого права. Зв’язаність – підпорядкованість. Усі зобов’язання можуть мати правовий або не правовий характер (як членів родини, сім’ї). обов’язки є морального характеру і правового. Цивільні зобов’язання на відміну від інших правових зобов’язань (податкових, кримінальних, адміністративних) регулюються нормами цивільного права і ... Детальніше
07.11.2012admin
Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×