Ліцензія на освітню діяльність

Classroom without students with wooden furniture and green blackboard on brick-wall-rendering

Освіта – це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального і економічного розвитку держави і суспільства. Саме так сказано в Законі України «Про освіту». Ось чому держава приділяє таку увагу особам, які планують займатися освітньою діяльністю. Згідно чинного законодавства України ліцензія на освітню діяльність може надаватися юридичними особами будь-якої форми власності.

Переваги отримання ліцензії на освітню діяльність

Згідно постанови Кабінету міністрів України № 1187 від 30.12.2015р. закладом освіти називається:

 • Заклад вищої освіти відповідного типу, який провадить науково-техничну, освітню, методичну та інноваційну діяльність, організовує освітній процес і забезпечує здобуття вищої освіти особами, а також наукові установи, що навчають здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому рівні.
 • Професійно-технічний навчальний заклад відповідного типу, який задовольняє потреби громадян в професійно-технічній освіті, оволодінням відповідної професії відповідно до їх здібностей, інтересів та стану здоров’я.
 • Загальноосвітній навчальний заклад відповідного типу, незалежно від форми власності і підпорядкування, що належить до системи загальної середньої освіти.
 • Дошкільний навчальний заклад відповідного типу незалежно від форми власності і підпорядкування, що належить до системи дошкільної освіти.

Отримання ліцензії на освітню діяльність надає суб’єкту господарювання наступні переваги:

 • Право надавати документи про освіту державного зразка.
 • Можливість здійснювати діяльність за наданням освітніх послуг.
 • Ведення бізнесу легально і чесно.
 • Конкурентоздатність на ринку послуг з освіти.

Як отримати ліцензію на освітню діяльність

Отримання ліцензії на освітню діяльність непростий процес, який вимагає збір повного пакету документів і багаторазового відвідування органу, що надає ліцензію. Процедура ліцензування включає наступні етапи:

 • Підготовка і розробка документації, яка необхідна для оформлення ліцензії.
 • Погодження державних органів, органів охорони праці та пожежної охорони щодо відповідності приміщення для надання послуг освіти.
 • Укладення угоди на обслуговування навчального закладу з медичним закладом.
 • Погодження з органами виконавчої влади на місцях.
 • Подання пакету документів до Державної акредитаційної комісії та МОН.
 • Отримання ліцензії.

В пакет для отримання послуги входять наступні документи:

 • Заява на отримання ліцензії на провадження діяльності з освіти.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію і довідку про внесення до державного реєстру.
 • Статут, в якому прописане право здійснювати освітню діяльність.
 • Протокол власника або уповноваженого органу про створення навчального закладу.
 • Банковська довідка про сформований статутний фонд, а також банківські реквізити, індивідуальний номер або номер свідоцтва платника ПДВ .
 • Право власності на приміщення, в якому буде відбуватися освітній процес або договір оренди на термін не менше ніж завершення надання послуг.
 • Письмове зобов’язання забезпечити кадрову, навчально-методичну, матеріально-технічну базу для освітньої діяльності закладу освіти, в тому числі забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.
 • Копії документів, які засвідчують кваліфікацію та рівень освіти керівника закладу освіти (структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, що провадить діяльність у сфері освіти або найнятої особи, яка буде виконувати обов’язки , що визначені законодавством для керівника освітнього закладу).
 • Документи про спеціальну освіту персоналу, а також копії медичної книжки або медичну довідку встановленого зразку.
 • Опис документів, що подаються закладом освіти або структурним підрозділом юридичної особи, що провадить освітню діяльність.

Якщо здобувачем ліцензії є фізична особа-підприємець, що провадитиме діяльність в сфері дошкільної освіти, разом з заявою про отримання ліцензії на надання освітніх послуг вона самостійно подає:

 • Копію паспорта (сторінки, на яких зазначено ПІБ, серію та номер паспорту, к5оли і ким виданий і місце проживання.
 • Копії документів, що підтверджують кваліфікацію та рівень освіти.
 • Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 • Медичну довідку встановленого зразку.
 • Два примірника опису документів, що подаються фізичною особою-підприємцем.

Термін розгляду документів та заяви на отримання ліцензії складає 10 днів.

Відмова в ліцензуванні

В разі, якщо в наданих документах вказані відомості, що не відповідають дійсності або наявна інформація про рішення суду, що забороняє здобувачу ліцензії провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню та набрало законної сили відповідно до ст.225 Кодексу адміністративного судочинства, в видачі ліцензії може бути відмовлено.

В цьому випадку оскаржував або його представник може подати скаргу до окружного адміністративного суду або до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

 

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×