Відшкодування моральної шкоди

моральна шкода

Закони України гарантують особам, що зазнали порушення своїх прав, відшкодування не лише матеріальної, але й відшкодування моральної шкоди. Проте досить часто такі особи не в змозі адекватно визначити розмір завданих моральних страждань, тому в своїх позовних заявах до суду вказують доволі високу суму морального відшкодування. Тому суддя під час визначення величини матеріальної компенсації та завдану моральну шкоду враховує вид та обсяг страждань (психоемоційні, душевні, фізичні, або їх сукупність, тощо), характер завданих немайнових збитків (тривалості, обсягу, імовірності відновлення, можливих наслідків і т.п.) та інші наявні фактори.

При розгляді справ щодо відшкодування моральних збитків важливу роль відіграють стан здоров’я постраждалої особи, вплив змін, що вимушено відбулися не з її вини, на суспільні, виробничі та громадянські відносини, наслідки таких змін для ділової репутації та престижу, можливість їх відновлення до первісного стану та необхідні для цього час, фінанси та зусилля. Водночас при прийнятті рішення суд виходить із декларованих Законами України принципів рівності, сумлінності та справедливості.

 

 Визначення розміру відшкодування моральних збитків

 Компенсація завданих особі моральних страждань може бути призначена як у грошовому вигляді (гривнями, що не застосовується для іноземних осіб), так і в інших формах матеріальних цінностей (у вигляді автомобіля, будинку або квартири, комп’ютера чи меблів, путівки до лікувально-оздоровчого закладу або реабілітаційного центру, тощо), що дасть можливість компенсувати постраждалій особі хвилювання з приводу втрачених нею можливостей.

 Діючим законодавством України не встановлені чіткі розміри суми відшкодування моральних збитків, тому право визначати їх приналежність та величину надано судовим органам. Це іноді викликає незадоволення позивача винесеним по справам про відшкодування моральних збитків судовим рішенням та подальше його оскарження.

 Точне визначення розміру завданих особі моральних страждань неможливе, тому що будь яка сума буде умовним відшкодуванням збитків. Проте суддя зобов’язаний при визначенні розміру завданої особі моральної шкоди надати обґрунтування свого рішення. На жаль, відомі випадки, коли суддя порушує існуюче законодавство та принципи сумлінності та справедливості при вирішенні справ щодо відшкодування моральних збитків постраждалій особі.

 

 Судова практика вирішення спорів про відшкодування моральних збитків

 Для того, щоб уникнути непорозумінь та винесення недобросовісних рішень в процесі розгляду справ про відшкодування моральних збитків постраждалим особам, на Пленумі Верховного Суду України було прийнято постанову, яка регламентує критерії оцінювання величини відшкодування моральних збитків.

 На жаль, сьогодні громадяни України ще досить рідко звертаються до суду із позовами про захист своїх моральних прав, тому що погано обізнані з існуючими з цього приводу нормативно-правовими документами та вважають рішення судів упередженими.

 Як адвокат, який має величезний досвід роботи зі справами щодо відшкодування моральних збитків, хочу наголосити на необхідності відстоювання усіма громадянами країни своїх прав, незважаючи на будь-які перешкоди. Без цього неможлива побудова демократичної держави, яка понад усе поважає права людини. Для того, щоб сьогодні мати можливість поборотися за свої моральні права у суді, українцям варто звертатися за допомогою до кваліфікованих юристів, які мають відповідний досвід та зможуть надати суду необхідну доказову базу.

 Складання позовної заяви щодо відшкодування моральної шкоди

 Складання позовної заяви про відшкодування моральних збитків є першим кроком доволі складної справи, від якого в великій мірі буде залежати наступний результат. Краще довірити цю справу адвокату, який буде представляти інтереси постраждалої особи в суді.

 В позовній заяві мають бути чітко описані завдані особі моральні збитки та страждання, наведені відповідні факти та докази цього, вказані вимоги до особи (чи декількох осіб), що завдала моральну шкоду постраждалій стороні, з посиланням на існуюче законодавство України.

 Наприклад, при поданні позовної заяви щодо компенсації шкоди, нанесеної здоров’ю постраждалої особи, в якості доказів мають бути надані медичні виписки з історії хвороби, заключення експертизи, рентгенівські знімки або результати інших медичних досліджень та обстежень.

 Позовна заява обов’язково повинна містити реквізити позивача (ПІП, адреса, контактний телефон) та відповідача (ПІП або повна назва, адреса), назву суду, до якого подається позов, обставини справи, перелік доказів, інформацію про нанесення моральних збитків, заявлену суму позову, перелік додатків.

Також рекомендуємо у справах про відшкодування моральної шкоди проводити експертизу. На жаль, у Львові поки не має експертиз, що могли би визначити розмір відшкодування моральної шкоди.

 Визначити адекватний розмір суми позову Вам допоможе адвокат, який розгляне справу без зайвих емоцій та максимально обґрунтовано, та оформить всі необхідні документи.

З метою судового звернення про відшкодування моральної шкоди звертайтеся до адвокатів за тел. + 38 096 002 01 00

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×