Корупційне правопорушення

Gavel And Scales With Money On Desk

Проблема корупції не є новою для нашої країни. Її загострення псує політичний імідж України в світі та визначає міжнародне становище нашої держави. Саме адміністративному законодавству відведено важливу роль в протидії цьому явищу. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» спрямований на широке застосування адміністративної відповідальності за прояви корупції.

Що таке корупція

Перш, ніж говорити про відповідальність за корупційне правопорушення, варто розібратися, що саме означає поняття корупція. Під цим терміном розуміють використання з метою одержання неправомірної вигоди наданих особі службових повноважень чи можливостей, які з ними пов’язані. При цьому в якості неправомірної вигоди можуть виступати як гроші або майно, так і пільги, послуги і нематеріальні активи, які надають або обіцяють, не маючи на то законних підстав.

Закон розмежовує схожі поняття:

  • Корупційне правопорушення. Вчинене особою, зазначеною в частині 1ст.3 Закону, діяння, що містить ознаки корупції, за яке, згідно Закону, встановлено дисциплінарну, кримінальну, цивільно-правову відповідальність.
  • Правопорушення, пов’язане з корупцією. Таке діяння порушує вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом та може бути вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, але при цьому не містить ознак корупції. За правопорушення, пов’язане з корупцією встановлено дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та ці вільно-правову відповідальність.

За вчинення корупційного правопорушення, на відмінність від правопорушення, пов’язанного з корупцією, відповідальність адміністративно-правового характеру не встановлюється.

Юридична відповідальність за вчинення корупційних правопорушень

В залежності від проявів, Законом передбачені різні види юридичної відповідальності за корупцію:

  • Дисциплінарна. Основними видами дисциплінарної відповідальності, що може бути застосована до працівника за порушення дисципліни, є догана і звільнення. Для окремих категорій працівників вони можуть бути замінені на пониження в посаді, попередження про неповну службову відповідність, затримка в присвоєнні чергового рангу та матеріальна відповідальність.
  • Цивільно-правова. В Цивільному і Цивільно-процесуальному кодексах України, що регулюють відповідальність такого виду, говориться, що вона може наставати виключно в випадках, коли внаслідок правопорушення була заподіяна моральна чи матеріальна шкода або спричинені інші негативні наслідки. В цьому випадку майнова шкода, завдана неправомірними діями особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, в повному обсязі відшкодовується особою, яка її завдала. При цьому розмір відшкодування встановлюється законом, за домовленістю сторін, або, в разі спору, згідно судового рішення.
  • Кримінальна відповідальність. Настає за два основних виду корупційних правопорушень: вчинених шляхом зловживання службовим становищем та безумовно корупційних правопорушень. До першого виду відносяться випадки викрадення або привласнення майна або ресурсів. До другого – нецільове використання коштів бюджету, підкуп, незаконне збагачення або зловживання владою та службовим становищем.

Особа, винна в вчиненні корупційного чи пов’язанного з корупцією правопорушення, за одне й те саме діяння, може бути притягнута до різних видів відповідальності. Винятком є поєднання адміністративної та кримінальної відповідальності, що мають однакову юридичну природу.

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×