Заміна суб’єктів зобов’язання

 1. Поняття, види та значення заміни суб’єктів зобов’язання.
 2. Заміна кредитора у зобов’язанні: підстави та порядок.
 3. Заміна боржника: підстави та порядок заміни.
 4. Заміна третіх осіб.

Література: Цивільний Кодекс, Книга 5, Розділ 3, ст. 512 – 525.

Підручник «Цивільне право»

За загальним правилом суб’єкти зобов’язання персонально реалізують свої права і виконують покладені законом або договором на них обов’язки. Проте в окремих випадках передбачених законом, мовами договору може бути заміна  кредитора, боржника, третіх осіб, може бути заміна всіх учасників.

Види заміни:

 • Заміна боржника;
 • Заміна кредитора;
 • Заміна третіх осіб;
 • Тотальна заміна (заміна кредитора і боржника, заміна третіх осіб і кредитора).

Значення заміни суб’єктів зобов’язання полягає у наступному:

 • У сприянні належної реалізації суб’єктами цивільного обороту (цивільних відносин) прав та інтересів.
 • Заміна суб’єктів зобов’язання сприяє нормалізації товарно-грошового обороту.
 • Заміна осіб у зобов’язанні є однією із гарантій захисту або охорони цивільних прав та інтересів суб’єктів цивільних відносин.

Законодавство чітко визначає підстави заміни суб’єктів, правила вчинення такої заміни, правові наслідки, а також заборони та обмеження щодо заміни.

Заміна кредитора у зобов’язанні: підстави та порядок.

Підстави заміни кредитора у зобов’язанні передбачені ст. 512 ЦК України.

 • Цесія (відступлення від права вимоги),
 • Правонаступництво.
 • Виконання обов’язків боржника поручителем або заставодавцем.
 • Суброгація (виконання обов’язків боржника третьою особою).

Договір цесії має відповідати формі в якій було встановлено зобов’язання боржника перед кредитором. Сторони цього договору називаються цеден (первісний кредитор) і цесіонарій (тей, хто набув).  Договір цесії укладається між первісним кредитором (цедентом) і похідним. Із вказівкою в договорі хто інформує боржника про досягнену домовленість про заміну. Крім того договір цесії може бути і трьохсторонній (за участі боржника) в такому випадку повідомлення боржника не потрібно. В самому договорі цесії сторони мають визначити перелік документів, які стверджують реальність право кредитора вимоги до виконання зобов’язання. Цедент повинен передати оригінали документів новому кредитору. В договорі має бути чітко визначений порядок розрахунків між першим кредитором і його наступником.

Приклади: первісний кредитор може вперше бачити похідного кредитора. Можуть бути між ними багаторічні зв’язки. Може мати погашення заборгованості між самими кредиторами.

Новий кредитор (цесіонарій) за загальним правилом зобов’язаний повернути отримати від боржника первісному кредитору за перерахуванням витрат пов’язаних з отриманням виплати боржником (комісійних). Уразі коли первісний кредитор і похідний перебувають у відносинах взаємних прав та обов’язків, які виникли до договору цесії тоді отримане новим кредитором може зараховуватися в погашення взаємної заборгованості.

За договором цесії до нового кредитора і основні права і додаткові.

Правонаступництво може бути:

 • Спадкове.
 • За законом.

Виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем.

Ця підстава заміни кредитора полягає у тому, що лише після виконання заставодавцем або поручителем зобов’язання замість боржника  до нього переходить право вимоги, він стає кредитором.

Суброгація (виконання обов’язків боржника третьою особою)

Наприклад – жінка за чоловіка виплачує борг.

Заміна боржника (делегація).

Підстави заміни боржника – законодавець не дав нам переліку в статті, підстави ті ж самі, що й в заміні кредитора (правонаступництво, домовленість, замінюється боржник іншим). Проте є суттєва відмінять заміни боржника за домовленістю, оскільки для цього вимагається обов’язкова згода кредитора.

Законодавцем передбачені заборони щодо заміни кредиторів і боржника:

 • Коли такі зобов’язання містять особистий характер.

Заміна третіх осіб

Вони також можуть бути замінені іншими третіми особами. Якщо третя особа має право до сторін зобов’язання, то заміна третіх осіб яка має права, то вона повинна замінюватися за правилом кредитора, а якщо обов’язки – то лише за згодою кредитора. (Див. ст. 523 ЦК України).

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×