Задати питання

 Задати питання для безкоштовної юридичної консультації

[user-submitted-posts]

Задаючи питання намагайтеся надати найбільше інформації для підготування кращої відповіді юристами та студентами юристами. Безкоштовні юридичні послуги та консультації надаються лише тут на сайті та у Лабораторії практичного права (див. про Лабораторію нижче).

Правова консультація в режимі онлайн

В епоху стрімкого розвитку науки та техніки дуже багато процесів набувають свого спрощення, в тому числі й спілкування. Юриспруденція завжди йшла в ногу з часом, тому уже досить давно юридична консультація онлайн – це реальна та загальнодоступна можливість. Саме тому, зараз ви з легкістю можете отримати всю необхідну допомогу без будь яких перешкод. Ми здійснюємо спектр широких послуг, головними з яких є консультування та надання роз’яснень з правових питань. Правом регулюються усі відносини у суспільстві, тому практично кожен громадянин у своєму житті стикається з певними конфліктами інтересів, в успішному розв’язанні яких ми вам всебічно сприятимемо. Консультація юриста онлайн допоможе знайти оперативні та професійні відповіді на свої запитання з правових аспектів, а також досить швидко отримати оцінку будь яких життєвих ситуацій. Це зручний та доступний для кожного спосіб отримати правову допомогу кваліфікованого фахівця не виходячи з дому. Ці безоплатні консультації надаються за підтримки Лабораторії практичного права , яка з 3 лютого 2003 року успішно функціонує на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка як його структурна частина.

Зручність онлайн консультацій

Юридична консультація онлайн на цьому сайті здійснюється працівниками (адвокатами та практикуючими юристами) Legalaid на добровільних засадах (pro bono) та волонтерами, набраними з числа студентів, які здійснюють свою діяльність під наглядом викладачів та кваліфікованих фахівців, і які володіють спеціальними знаннями законодавства та юридичної практики, тому зможуть дати відповідь практично на будь яке запитання з цивільного, житлового, земельного, трудового та інших галузей права України, окрім кримінальної сфери.

На цьому сайті ви можете задавати питання, з яких хочете отримати певну консультацію. Після опрацювання його нашим консультантом, який здійснить повний аналіз ситуації що склалася, він запропонує певні рекомендації щодо подальших дій. Крім того тут ви зможете прочитати цікаві статті з різних проблем політики та юриспруденції, дізнатися про останні зміни у правовому житті держави та суспільства. Консультація юриста онлайн володіє певними перевагами, головними серед яких є зручність, оперативність та безоплатність. Саме тому все більше людей щороку звертаються за правовою допомогою до онлайн-консультантів.

 Лабораторія практичного права

На юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка юридична консультація функціонувала ще з 3 червня 1998 року. Згодом вона була реорганізована у Лабораторію практичного права за наказом Ректора університету від 3 лютого 2003 року та стала важливим підрозділом структури юридичного факультету даного вищого навчального закладу.

Головною метою, що переслідувалася при створенні Лабораторії практичного права, стало забезпечення не лише змістовних теоретичних знань студентів юридичного факультету, але й їх практичну підготовку до майбутньої фахової діяльності. Крім того, Лабораторія сприяє формуванню розуміння про важливість юридичної справи в суспільстві, та напрацюванню професійних навиків майбутніх юристів.

Лабораторія практичного права у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, підзаконними нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, Правилами внутрішнього розпорядку,  Положенням про Лабораторію практичного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Етичним Кодексом консультанта та іншими нормативними актами. При вирішенні організаційних питань та проблем проведення правової роботи у своїй діяльності, Лабораторія практичного права посилається на рекомендації Міністерства юстиції та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Головними функціональними напрямками існування Лабораторії практичного права є:

– навчально-тренінгова діяльність: здійснення інтерв’ювання клієнта; юридична консультація та пояснення з питань у галузях цивільного, сімейного, трудового, житлового, земельного, права соціального забезпечення та інших (окрім кримінальної галузі); надання на прохання довідок у письмовому вигляді, витягів із змісту чинного законодавства України; складання процесуальних документів.

– практична правова діяльність: співпраця та взаємодопомога з школами, гімназіями, притулками, а також з організаціями громадян, різноманітними фондами благодійності, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Перед собою Лабораторія практичного права поставила наступні завдання: допомогти студентам закріпити здобутий теоретичний матеріал та навчити їх правильно використовувати його в практичній діяльності при розгляді конкретних життєвих питань; високе моральне виховання кожного майбутнього працівника юридичної сфери; використання інноваційних методів в процесі навчання студентів; використання інноваційних методів в процесі навчання студентів; здійснення поширення правової освіти серед населення. Задіяні студенти вивчали основи проведення інтерв’ювання осіб, ознайомлювалися з тим, як надається юридична консультація безкоштовно, та більш кваліфікована – оплатно, навчалися алгоритму оформлення документів процесуального характеру, аналізували практичну діяльність представника інтересів клієнта у судах. Це все в своїй сукупності стане для кожного з них надзвичайно корисною демонстрацією майбутньої праці у юридичних фірмах та компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Умови надання особам правової допомоги

В лабораторії реалізації практичного права надання правової допомоги здійснюється студентами, які навчаються на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І.Франка, і які ще не стали кваліфікованими юристами.

Юридична консультація (безкоштовно) надається студентами у приміщенні нашої Лабораторії практичного права. І хоча правова допомога, що надається нашими працівниками, є безоплатною, в процесі виникає необхідність затрат на ксерокопіювання чи друкування документів по справі, тощо. У таких випадках усі витрати заздалегідь погоджуються з клієнтом. Консультації та професійні роз’яснення у письмовій формі, а також певні процесуальні документи оформляються консультантом на протязі одного тижня, і обов’язково підлягають перевірці працюючим завідувачем лабораторії, а також викладачем, який практикує у цій галузі.

Порядок та умови, на яких практикуючі студенти залучаються до діяльності в Лабораторії практичного права

Студенти юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка на добровільних засадах залучаються до роботи Лабораторії у якості вільних слухачів та консультантів.

Вимоги, що висуваються до бажаючих працювати в Лабораторії практичного права:

– досягнення 18-річного віку;

– навчатися на I-их – V-их курсах юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка;

– наявність відповідного рівня знань у сфері теоретичної юриспруденції;

– уміння працювати з оргтехнікою.

Студент, який виявив бажання працювати в Лабораторії практичного права, повинен пройти співбесіду, за результатами якої приймається рішення про допущення його до такої діяльності. Юридична консультація та надання роз’яснень справжньому клієнту, та інші види юридичної допомоги, здійснюються лише під наглядом старшого консультанта. Самостійно дану діяльність студент зможе виконувати лише після  проходження курсу навчання в Лабораторії практичного права. Слухачами можуть стати студенти, які навчаються на I – III курсах, а консультантами вже студенти III – V курсу, що мають хороші показники в навчанні та володіють достатніми знаннями в юридичній сфері.

Режим роботи

Лабораторія практичного права здійснює свою практичну діяльність щороку з вересня по травень. У вихідні та святкові дні, а також під час здачі екзаменаційної сесії чи періоду канікул у студентів Лабораторія не працює.

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×