Визначення розміру аліментів

Визначення розміру аліментів

При розлученні чи розходженні подружжя неповнолітні діти, як правило, залишаються з одним з батьків, і тоді другий з батьків зобов’язаний виплачувати аліменти на їх утримання.

Згідно статті 180 Сімейного Кодексу України, батьки повинні утримувати дитину до того моменту, коли вона стане повнолітньою. Згідно ст. 181 цього ж кодексу, як саме батьки будуть утримувати дитину – вирішується через домовленість між батьками, і це стосується не тільки повних сімей, але і випадків, коли один з батьків проживає окремо.

Якщо ж батькам не вдається досягти домовленості, яка б задовольняла обидві сторони і захищала інтереси дитини, стягнення аліментів на дитину здійснюється через суд.

В цьому випадку важливо розібратися, як саме визначається розмір аліментів, адже кожна сторона зацікавлена, щоб її інтереси та, в першу чергу, інтереси дітей, не були порушені.

Особи, які мають право на аліменти

Право на отримання аліментів мають не лише неповнолітні діти, але і їх батьки.

Зокрема, батьки мають право на нарахування аліментів згідно рішення суду в наступних випадках:

 • Згідно статті 84 Сімейного Кодексу України, дружина, яка є вагітною, або яка утримує дитину, молодшу трьох років, має право бути утримуваною чоловіком. А якщо у дитини присутні вади розвитку, це право продовжується до моменту, коли дитина досягне віку 6 років.
  У перерахованих вище випадках дружина має право на утримання, навіть якщо вона сама працює і має задовільне матеріальне становище, але за умови, що чоловік в стані її утримувати. Також це право зберігається за дружиною і в разі розлучення, або якщо батьки не були одружені, але дружина виховує спільну з чоловіком дитину.
 • Згідно статті 86 Сімейного Кодексу України, чоловік, з яким живе дитина, також має право бути утримуваним матір’ю своєї дитини. Таке право є аналогічним до прав дружини, у всіх випадках, аналогічних до описаних вище, і зберігається в разі розлучення.
 • Згідно статті 88 Сімейного Кодексу України, у випадку, якщо один з подружжя живе з дитиною-інвалідом, і ця дитина потребує постійного догляду від іншої людини, ця особа має право на утримання від другого з подружжя протягом усього терміну, який вона живе з дитиною-інвалідом та дбає про неї.

Є і інші випадки, коли певні особи мають право на аліменти. До осіб, що мають права на утримання, належать:

 • Згідно статті 76 СКУ, той з подружжя, хто став непрацездатним під час шлюбу або не більше, ніж через рік після розлучення, має право на аліменти.
 • За цією ж статтею, якщо людина стала інвалідом навіть більше, ніж через рік після розлучення, але причиною інвалідності є дії другого з подружжя – вона теж має право на аліменти.
 • Повнолітні діти також мають право на аліменти від батьків, якщо вони є непрацездатними (згідно статті 198 СКУ) або якщо вони навчаються у навчальному закладі (згідно статті 199 СКУ).
 • Також і батьки мають право на аліменти від своїх дітей, якщо батьки є непрацездатними (згідно статті 202 СКУ). Також, окрім виплати аліментів, діти зобов’язані надавати батькам матеріальну допомогу у випадку тяжкої хвороби, інвалідності чи немічності.

В разі необхідності, всі такі аліменти стягуються через суд.

Порядок нарахування аліментів

Згідно ч. 3 статті 181 Сімейного Кодексу України, за рішенням суду аліменти на дитину призначаються у частці від доходів платника, або ж у твердій сумі.

Для особи, яка повинна виплачувати аліменти, є важливим, з яких саме доходів вираховуються аліменти. Це регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» від 26.02.1993 № 146.

Ця постанова говорить, що аліменти нараховуються з усіх видів заробітку, тобто:

 • З основної заробітної плати;
 • З будь-яких доплат чи надбавок до заробітної плати;
 • З усіх премій та винагород;
 • З пенсії;
 • Зі стипендії;
 • З допомоги по безробіттю;
 • З отриманих дивідендів;
 • З інших доходів.

Яка саме частка від прибутків буде призначена для виплати, визначає суд.

Слід врахувати, що розмір аліментів, який був призначений судом, пізніше може бути змінений в більший або менший бік. Підставою для зміни суми аліментів може бути:

 • зміна фінансових можливостей платника або того з батьків, з ким живе дитина;
 • зміна сімейного статусу одного або обох батьків;
 • народження інших дітей у когось з батьків;
 • погіршення здоров’я чи непрацездатність когось з батьків.

В будь-якому з таких випадків зацікавлена сторона може подати заяву в суд на перегляд суми аліментів.

Визначення розміру аліментів на дитину

Розмір призначених дитині аліментів також регулюється Сімейним Кодексом України.

Стаття 182 цього кодексу говорить, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину повинен нараховуватися у сумі, що не може бути меншою, ніж 30% від прожиткового мінімуму для дитини даного віку.

При визначенні конкретної суми аліментів, суддя розглядає та враховує цілий ряд факторів, які є важливими для усіх сторін. Зокрема це такі фактори:

 • Стан здоров’я дитини, якій призначаються аліменти, та фінансове становище, яким забезпечує її той з батьків, з яким вона живе;
 • Стан здоров’я платника аліментів та фінансові можливості цієї людини;
 • Також суддя врахує присутність у особи, що має сплачувати аліменти, інших неповнолітніх чи непрацездатних дітей, або інших близьких, яких ця людина повинна утримувати.

Після детального розгляду усіх важливих моментів, суддя робить висновок, який саме варіант виплати аліментів він може призначити в цій ситуації.

Найчастіше в Україні судді призначають виплату аліментів на неповнолітню дитину у розмірі 1/4 частини від усіх прибутків того з батьків, хто повинен їх платити. Хоча така частка не зафіксована в чинному Сімейному Кодексі, вона стала вже традиційною.

В той же час, найбільший розмір аліментів має обмеження. Максимальний розмір аліментів, які повинен виплачувати платник на свою дитину, згідно з ч. 3 ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» не може перевищувати 1/2 частини від усіх прибутків платника.

Однак, якщо той з батьків, хто повинен виплачувати аліменти, має нестабільний фінансовий стан і нерегулярні прибутки, тобто вираховувати частку його заробітної платні неможливо – згідно статті 184 Сімейного Кодексу України, суд призначає сплату аліментів у твердій грошовій сумі. Ця сума повинна індексуватися згідно з законами України.

Допомога у виплаті аліментів від держави

Якщо той з батьків, хто повинен сплачувати аліменти на дитину, має нерегулярний прибуток і йому призначено виплату аліментів у твердій сумі, і при цьому суд призначив суму, меншу від 30% від прожиткового мінімуму для дитини даного віку, то держава може надати допомогу цій дитині.

Державна допомога становить суму, що дорівнює різниці між сумою, передбаченою в ст. 182 СКУ і призначеною судом твердою сумою аліментів. Таким чином держава дбає про належний рівень матеріального забезпечення неповнолітніх дітей, батьки яких розлучилися.

Розмір аліментів на двох дітей

У призначенні розміру аліментів на 2-х або більше дітей також є свої нюанси.

Згідно ст. 183 СКУ, після розгляду справи і врахування усіх факторів, суддя призначає певну частку від доходів платника аліментів, для утримання усіх дітей. Ця сума виплачується до того моменту, поки найстарша дитина стане повнолітньою. Після цього сума аліментів може бути переглянутою, або ж з суми аліментів віднімається частка старшої дитини, і сума, яка лишилася, виплачується іншим дітям.

Приклади нарахування аліментів в Україні

Оскільки в 2017 році суми мінімального прожиткового мінімуму були переглянуті, то і розміри аліментів також змінилися.

Згідно положення Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», в 2017 році визначено нові мінімальні суми аліментів, які повинні бути сплачені дітям кожен місяць для їх утримання.

Ці суми, в залежності від віку дитини та часу виплати, складають:

 1. Для дитини від 0 до 6 років:
 • З 1.01.2017 – не менше як 406,5 грн;
 • З 1.05.2107 – не менше як 427,8 грн;
 • З 1.12.2017 – не менше як 447,6 грн.
 1. Для дитини від 6 до 18 років:
 • З 1.01.2017 – не менше як 506,7 грн.;
 • З 1.05.2107 – не менше як 533,1 грн.;
 • З 1.12.2017 – не менше як 558 грн.

Але найчастіше судді призначають значно більші аліменти на дітей, оскільки заробітні платні також побільшали у 2016-2017 роках.

Ми можемо навести декілька прикладів сум, які призначалися суддями для виплати аліментів у Львівській області в 2016 році у різних випадках.

Зокрема, в одній зі справ, що розглядалася в Залізничному районному суді м. Львова були призначені аліменти у розмірі 1 000 грн.; в іншій справі, яка слухалася у Галицькому районному суді м. Львова сума аліментів досягла 1 500 грн.; а в ще одному з випадків, що був розглянутий в тому ж Галицькому районному суді м. Львова, суддя призначив аліменти у досить значній сумі – 6 000 грн.

Звичайно, всі такі випадки є індивідуальними, і в кожній суддя враховує велику кількість нюансів, щоб винесений вердикт задовольнив усіх учасників процесу і найкраще захистив права і потреби дитини.

В інших містах України зазвичай призначаються подібні суми аліментів, однак, всі справи розглядаються з врахуванням індивідуальних особливостей.

Як здійснюється відрахування аліментів

Для спрощення процедури надання потрібної суми аліментів дитині чи другому з батьків, платник аліментів може написати заяву за місцем роботи (чи в інший орган, який є відповідальним за видачу йому доходів), в якій висловить прохання про відрахування аліментів на дитину з його прибутків. Таку заяву платник має право написати згідно статті 187 Сімейного Кодексу України. В заяві також має бути вказана сума аліментів та термін, протягом якого ця сума має відраховуватися.

За потреби цю заяву платник має право відкликати.

Згідно статті 186 СКУ, щоб запобігти використанню аліментів на потреби другого з батьків дитини, або на будь-які інші цілі, що не мають відношення до потреб дитини, платник може написати заяву про контроль за цільовим витрачанням аліментів. Такий контроль здійснює орган опіки та піклування.

Якщо буде виявлений факт нецільового використання аліментів, платник може через суд добитися зменшення суми аліментів, або перерахування певної частини аліментів на особистий рахунок дитини.

Це робиться для найкращого захисту інтересів дитини і покращення її матеріального становища в поточний момент або в майбутньому.

Якщо платник аліментів – фізична особа-підприємець

Як вже говорилося вище, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 146, утримання аліментів проводиться з усіх прибутків громадянина, який повинен їх сплачувати. Це стосується і прибутків від підприємницької діяльності.

Згідно цієї постанови, аліменти відраховуються з суми доходу платника після утримання податків з цієї суми.

У зв’язку з цим фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний податок, опиняються у надзвичайно невигідному становищі. Оскільки вони ведуть спрощений облік прибутків і витрат, розрахування суми прибутків таких осіб є досить складним. І відповідно, вирахування потрібної суми аліментів – також.

Найкращим виходом для ФОП стане варіант сплати аліментів у твердій грошовій сумі. Це захистить і саму особу-підприємця від відрахування невиправдано великих сум, і дитину від випадків, коли аліменти можуть виявитися надто маленькими.

Оскільки прибутки фізичних осіб-підприємців часто є зовсім нерегулярними, згідно статті 184 Сімейного Кодексу України, вони мають повне право на призначення виплати аліментів у твердій сумі. Таке рішення може прийняти суд, або ж колишнє подружжя може дійти згоди у цьому питанні. Як правило – такий варіант є найбільш вигідним для усіх сторін, і, що найголовніше – для дитини.

Стягнення аліментів з особи, що перебуває за кордоном

В останні роки велика кількість українських громадян з тих чи інших причин перебуває за кордоном. Хтось їде на заробітки, хтось – на навчання, інші – на ПМЖ. Якщо особа, яка за рішенням суду має сплачувати аліменти на дитину, виїхала за кордон, з неї можна стягнути аліменти.

Згідно Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, українські громадяни можуть добитися виплати аліментів з особи, яка перебуває на території будь-якої з 61 країни, які підписали цю Конвенцію.

Що стосується держав, які дану Конвенцію не підписали, в них також можна добитися виплати аліментів, згідно Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року.

Для стягнення аліментів за кордоном потрібно мати відповідне рішення суду України. Але навіть в тому випадку, коли такого рішення нема, громадянин України може подати документи в територіальне управління Міністерства юстиції, і питання про стягнення аліментів буде розглянуте в іноземній державі.

Якщо рішення про стягнення аліментів буде позитивним, його виконання регулюється законодавством іншої держави.

Допомога у призначенні аліментів

Якщо ви маєте право отримувати аліменти на утримання дитини чи особисто Вас, або Ви самі повинні сплачувати аліменти – щоб вирішити справу найбільш вигідним для усіх сторін чином, зверніться до кваліфікованих юристів!

Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» пропонує Вам свої послуги з надання консультацій щодо стягнення аліментів, написання заяв, подання необхідних документів в суд, представництва в суді або інших питань, пов’язаних з виплатою аліментів.

Ми регулярно працюємо з фізичними особами-підприємцями, які зацікавлені у призначенні їм сплати аліментів у твердій грошовій сумі. Ми знаємо усі тонкощі таких справ і допоможемо досягти найкращого для Вас рішення суду.

Наші спеціалісти дбають про належне матеріальне забезпеченні дітей і про цільове використання аліментів. Звертайтесь до нас – і ми гарантовано захистимо Ваші інтереси!

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×