Цивільний процес

proces

Представництво в цивільному процесі – це правовідношення, при якому одна особа, яку називають представник, виконує в суді процесуальні дії на захист інтересів та від імені іншої особи. Ці дії представник вчиняє в межах наданих йому повноважень згідно законодавства.

Згідно ст. 12 ЦПК України, будь-який громадянин, який бере участь в судовій справі, має право на правову допомогу, що може полягати у послугах адвокатів або інших фахівців-юристів. Правова допомога надається у порядку, встановленому законом. Вона включає представництво в цивільному процесі.

Згідно ст. 121 ЦПК України за допомогою представників також можуть вести справи в суді і здійснювати повноваження різні органи державної влади, підприємства, профспілкові організації, установи.

Інститут процесуального представництва існує завдяки:

  • необхідності надання юридичної допомоги фізичним особам та організаціям під час розгляду цивільних справ в суді;
  • необхідності надання допомоги суду в установленні прав і обов’язків сторін;
  • необхідності допомоги у веденні цивільних судових справ особам, визнаним недієздатними.

Особа, яку представляють, не є суб’єктом процесуального представництва. Це пояснюється тим, що її правовідносини із представником зумовлені цивільно-правовим правочином або трудовим договором чи ґрунтуються на певному рішенні (наприклад, про усиновлення або призначення опікуна), тобто мають не процесуальну, а матеріальну (цивільну, трудову) природу.

Слід врахувати, що наявність представника не заперечує особистої участі особи, інтереси якої представляють, у цивільній справі разом із представником.

Адвокат у цивільному процесі

Згідно ЦПК України, адвокат в цивільному процесі виконує дві функції, а саме: представництва і правозаступництва.

Більшість положень роботи адвоката в цивільному процесі спільні із положеннями при веденні кримінальних справ, зокрема:

  • стосунки ґрунтуються на укладанні угоди, яка передбачає певні права та обов’язки сторін;
  • послуги адвоката в цивільній справі є платними;
  • адвокат не має права відмовитися від ведення справи без згоди клієнта;
  • адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю щодо усіх даних, які стали йому відомі при веденні справи.

Ці положення не можуть змінюватися ні за яких умов, навіть за спільною згодою сторін.

Водночас, цивільні справи мають мало спільного з кримінальними процесами. В таких справах відсутнє поняття кримінального злочину, а отже нема таких осіб, як підозрювані, звинувачені, підсудні. Адвокату не доводиться мати справу з прокурором або слідчими. Він позбавлений необхідності спілкуватися зі злочинцем, відвідувати слідчий ізолятор, а отже, психологічні навантаження на адвоката в цивільному процесі набагато менші, ніж у кримінальному.

Як правило, цивільні справи вирішуються на протязі кількох годин.

Робота адвоката відбувається в суді і складається з таких етапів:

  • підготовка до справи;
  • участь в судовому засіданні;
  • в разі необхідності – процедура оскарження.

Статус представника в цивільній справі, його права і обов’язки регламентовані ЦПК України.

Адвокати «Бачинський, Коломієць та партнери» готові здійснювати представництво у цивільному процесі для своїх клієнтів. Ми надамо вам висококваліфікованого фахівця, який досконало знає справу цивільного представництва і гідно захистить ваші інтереси в суді. Наша фірма надасть представника як окремим особам, так і організаціям чи установам.

Подбайте про свої інтереси, довіривши їх фірмі «Бачинський, Коломієць та партнери».

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×