Створення і реєстрація КІФ та купівля-продаж готового КІФ

7-Reasons-Why-Your-Business-Should-Be-Upgraded-With-GPS-Vehicle-Tracking-12_large

Для провадження діяльності зі спільного інвестування відбувається створення корпоративного інвестиційного фонду – юридичної особи, що створена в вигляді акціонерного товариства та управляється за допомогою КУА.

Відмінні риси та діяльність КІФ

На відміну від інших юридичних осіб, корпоративному інвестиційному фонду притаманні такі риси:

 • Відсутність відповідальності за зобов’язання учасників КІФ. Крім того у разі вчинення протиправних дій учасниками фонду до його органів не може бути застосовано будь-яких санкцій.
  Учасники КІФ не несуть збиткових ризиків, що пов’язані з діяльністю та не відповідають за його зобов’язаннями в межах належних їм акцій. Виключення складають учасники КІФ, що володіють більше десяти відсотків банківських акцій або більше п’ятидесяти відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі в банку. В цьому випадку відповідальність за зобов’язаннями банків здійснюється за законом.
 • Під час створення корпоративного інвестфонду до його учасників не можуть застосовуватися будь-які обмеженні їх прав у разі вчинення протиправних дій самим КІФ або його учасниками.

 

Реєстрація корпоративного інвестиційного фонду відбувається за умови дотримання наступних правил:

 • Компанія з управління активами здійснює управління активами КІФ на підставі договору, що має бути укладено.
 • Зберігач активів КІФ на підставі договору зберігає активи фонду.
 • Реєстрація корпоративного інвестфонду також дає можливість укладати договір між КІФ і КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та між КІФ та зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду. Такі договори укладаються на строки, що визначені сторонами договорів. За рішенням загальних зборів учасників КІФ дію таких договорів може бути подовжено.

 

Корпоративний інвестиційний фонд не має права на здійснення наступних дій:

 • Проводити емісію цінних паперів за виключенням акцій самого корпоративного інвестиційного фонду.
 • В інтересах третіх осіб надавати у заставу активи фонду.
 • Відмовитися викупати власні акції, крім випадків, які зазначені в Законі або нормативно-правових актах комісії.
 • За ціною, яка нижче від вартості чистих активів, розміщувати акції КІФ в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу. Виключення складає ситуація, коли акції корпоративного інвестиційного фонду розміщують серед засновників з метою формування капіталу фонду.
 • Створювати резервні або інші спеціальні фонди.
 • Надавати позики будь-яким установам за виключенням венчурного фонду.

 

Реєстрація корпоративного інвестиційного фонду

 

Державна реєстрація КІФ вважається відправною точкою створення і набуття статусу юридичної особи КІФ. З моменту внесення даних про створення фонду до реєстру установа набуває статусу інституту спільного інвестування.

З моменту створення КІФ і реєстрації його в Єдиному державному реєстрі і до внесення відомостей до реєстру інвестиційному фонду заборонено вчиняти будь-які дії крім тих, що спрямовані на створення та внесення до реєстру відомостей про це.

Створення КІФ дозволяє розміщувати його акції в приватному порядку.

До моменту державної реєстрації КІФ засновники фонду мають сплатити початковий статутний капітал в повному обсязі. Крім того, акції КІФ сплачуються засновниками фонду виключно коштами.

 

Порядок створення КІФ

 

Створення установи з нуля користується не меншою популярністю, ніж купівля корпоративного інвестиційного фонду. Для створення КІФ треба пройти наступні етапи:

 • Прийняття рішення про створення КІФ, приватне розміщення акцій та затвердження проекту статуту на зборах засновників.
 • Формування початкового статутного капіталу КІФ за допомогою реєстрації випуску акцій та подання заяви та погоджувальних документів до Комісії.
 • Погодження проекту статуту та видача тимчасового свідоцтва, що дозволяє випуск акцій фонду.
 • Присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів акціям КІФ.
 • Оформлення глобального сертифікату та укладання договору про обслуговування емісії акцій з депозитарієм цінних паперів.
 • Розміщення серед засновників корпоративного фонду акцій КІФ в приватному порядку.
 • Формування початкового статутного капіталу шляхом оплати повної номінальної вартості акцій фонду.
 • Державна реєстрація в відповідних органах влади як самого фонду, так і його статуту.
 • Укладання договорів зі зберігачем активів фонду та КУА.
 • Подання до комісії пакету реєстраційних документів щодо звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників фонду, внесення до реєстру відомостей про фонд.

 

В разі, якщо інвестор не хоче витрачати час на процедуру створення, купівля корпоративного інвестфонду є альтернативним варіантом початку діяльності. При цьому краще, якщо продаж КІФ відбудеться в час, коли діяльність установи ще не було розпочато. Така купівля КІФ допоможе значно заощадити час та швидко запустити інвестиційний проект.

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×