Реєстрація пайового інвестиційного фонду

1611309403_biznes-ili-investicii-scaled

Основним джерелом живлення будь-якої економіки є інвестиції. Для збільшення темпів економічного зростання Україні сьогодні, як ніколи, необхідно залучення капітальних вкладів у різні галузі економіки. Створення пайового інвестфонду, який є інститутом спільного інвестування,  вважається одним з найперспективніших способів залучення коштів інвесторів.

Що таке пайовий інвестиційний фонд

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) не є юридичною особою. Він складається з активів, що належать інвесторам по праву спільної часткової власності , керуються компанією з управління активами та підлягають окремому, від результатів її господарської діяльності, обліку. Мінімальний обсяг активів ПІФ складає не менше 1250 мінімальних заробітних плат.

В залежності від здійснення діяльності фонду він може бути інтервального, відкритого або закритого типу. По терміну дії – терміновим або безстроковим. По ступеню державного регулювання – диверсифікований або ні. Для більшої гнучкості і розширення кола можливостей можна створити індивідуальний, венчурний фонд. Який би тип чи вид фонду ви не вибрали, в подальшому вносити зміни в структуру підприємства заборонено.

Створення пайового фонду

До створення ПІФ в якості пайового власника може долучитися як юридична, так і фізична особа (серед них можуть бути як резиденти країни, так і іноземні громадяни). Для цього їм треба придбати частку в інвестиційному фонді та затвердити цю операцію інвестиційними сертифікатами фонду. Власник має право брати участь в діяльності наглядової ради, без втручання в діяльність компанії з управління активами.

Бухгалтерський і податковий облік результатів діяльності ПІФ веде компанія з управління активами, яка за плату також є розпорядником майна фонду. Суму винагороди КУА визначається регламентом ПІФ.

Для створення пайового інвестиційного фонду інвестори здійснюють покупку інвестиційних сертифікатів, що випускаються компанією з управління активами. Днем створення вважається реєстрація ПІФ в реєстрі інститутів спільного інвестування.

Подальший шлях вимагає наступних кроків:

 • Прийняття рішення про створення фонду компанією з управління активами.
 • Затвердження КУА регламенту фонду
 • Реєстрація пайового інвестиційного фонду шляхом подання пакету документів до Комісії та внесення відомостей про це до Реєстру.
 • Реєстрація регламенту фонду Комісією, видача свідоцтва про внесення до Реєстру і присвоєння коду.
 • Укладання необхідних договорів, в тому числі з депозитарієм, андерайтером, зберігачем активів ПІФ та аудиторською фірмою.
 • Здійснення і реєстрація проспекту емісії уповноваженим органом КУА.
 • Подання документів, що необхідні для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, до Комісії.
 • Організація публічного чи приватного розміщення інвестиційних сертифікатів.

Регламент пайового інвестиційного фонду

Функціонування ПІФ напряму залежить від регламенту. Правила діяльності повинні містити:

 • Ціни розміщення інвестиційних сертифікатів та порядок визначення вартості чистих активів.
 • Порядок виплати пайовим інвестиційним фондом дисидентів, якщо така дія передбачається регламентом.
 • Порядок покриття витрат, що пов’язані з діяльністю фонду та визначення розміру винагороди КУА, відшкодування яких має здійснюватися за рахунок активів.
 • Порядок та строки, за якими КУА викупатиме інвестиційні сертифікати.
 • Відомості про компанію з управління активами.
 • Інвестиційну декларацію.

Припинення діяльності пайового інвестиційного фонду

Припинення діяльності ПІФ здійснюється шляхом його ліквідації. Приймається таке рішення КУА в наступних випадках:

 • Вартість активів фонду упала нижче мінімального обсягу активів ПІФ, та протягом шести місяців ситуація не змінилася.
 • Строк діяльності пайового інвестиційного фонду закінчився.
 • Протягом одного року з дня внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру проспект емісії інвестиційних сертифікатів ПІФ, випущених з метою спільного інвестування, не було зареєстровано.
 • Після закінчення дії договору із зберігачем активів ПІФ такий документ не було продовжено протягом місяця, або не було укладено договору з іншим зберігачем активів.
 • Ліцензію КУА на провадження діяльності було анульовано.
 • Ліцензію зберігача активів ПІФ на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів було анульовано, а КУА протягом тридцяти робочих днів не уклала договір з іншим зберігачем активів пайового фонду.
 • В інших, передбачених законодавством, випадках.

Реєстрація пайового інвестфонду є специфічним процесом, що вимагає глибокого знання юридичних тонкощів. Ось чому для швидкого проходження всіх етапів створення фонду краще заручитися підтримкою професійних юристів. Їх досвід і вміння допоможуть вам швидко і правильно пройти всі необхідні процедури.

 

 

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×