Реєстрація компанії з управління активами та купівля-продаж КУА

_60ae5349ad71a

Управляння активами українських інвестиційних фондів покладається на КУА (компанії з управління активами), що діють на підставі ліцензії комісії з цінних паперів, НКЦПФР. Напряму з інвесторами традиційно також працюють саме КУА, як повноцінні юридичні особи, з якими укладають договори про співпрацю та довіряють грошові кошти. Ось чому для глобального ведення бізнесу в сфері інвестицій так важлива саме покупка або реєстрація компанії з управління активами.

Функції та обмеження діяльності КУА

Фонди, якими управляють КУА, мають в структурі активів не тільки різноманітні облігації та акції, але й фінансові інструменти страхового ринку, комерційну нерухомість і банківські депозити. Сьогодні найбільш популярними послугами КУА є управління інвестиціями, вкладання в інвестиційні фонди та допомога інвесторам при звершенні торгівельних операцій на фондовій біржі.

Реєстрація КУА необхідна для вирішення наступних задач:

 • Розміщення цінних паперів фонду за допомогою агентів і брокерів.
 • Створення інституту спільного фінансування.
 • Аналіз фінансових ринків та ринку цінних паперів, а також нерухомості для подальшого вкладення інвестицій.
 • Управління коштами, що приходять на рахунки фонду.
 • Пошук нових об’єктів для інвестицій.
 • Регулярна переоцінка активів.
 • Здійснення поточної діяльності фонду.

Різноманітний функціонал компанії дозволяє їй повністю вести роботу фонду від моменту створення до реорганізації або ліквідування. Ось чому купівля КУА більш прийнятний варіант, чим вкладання грошей в розвиток фонду, адже спектр діяльності компанії набагато ширший.

Створення компанії з управління активами допомагає координувати рух майна українських інвестиційних фондів і має бути єдиною прийнятою для КУА діяльністю на ринку цінних паперів. І хоча закон не дозволяє компанії проводити паралельно іншу діяльність, КУА може одночасно керувати зразу декількома інвестиційними фондами або, наприклад, недержавного пенсійного фонду, що також інвестує в фондовий ринок.

Створення КУА дозволяє здійснювати, в тому числі і паралельно, процеси управління наступним майном:

 • Корпоративних та пайових інвестиційних фондів(ІСІ).
 • Венчурних фондів.
 • Недержавних пенсійних фондів.
 • Інституціональних інвесторів.

Що потрібно зробити для створення КУА

Для того, щоб функціонувати повноцінно, КУА має отримати ліцензію на здійснення діяльності з управління активами. Для чого треба виконати наступні кроки:

 • Внести компанію до реєстру фінансових установ.
 • Провести навчання персоналу (в тому числі директора і не менше двох фахівців в галузі керування активами).
 • Пройти сертифікацію згідно встановленого Комісією порядку.
 • Привести в відповідність до вимог ліцензійних умов внутрішні документи і процедури компанії.
 • Вступити до саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку, в яку входять КУА, що здійснюють діяльність управління активами інституційних інвесторів.
 • Отримання письмового подання про вступ в саморегульовану організацію.
 • Збір необхідних для отримання ліцензії документів.

Крім того, КУА, діяльність яких передбачає адміністрування недержавних пенсійних фондів , необхідно отримання відповідної Ліцензії і внесення до державного реєстру фінансових установ.

Купівля компанії з управління активами може вимагати внесення змін до статуту, тож це треба враховувати, запускаючи діяльність КУА.

Пакет документів, що необхідний для старту, включає в себе наступне:

 • Установчі документи компанії, в тому числі статут.
 • Документи засновника і всіх осіб, що здійснюватимуть опосередкований контроль компанії. Для фізичних осіб це паспорт і ідентифікаційний код, для юридичних осіб-резидентів – свідоцтво про держреєстрацію або виписка з нього, а також рішення про участь в створенні компанії. Для юридичних осіб – нерезидентів – документ підтверджуючий реєстрацію іноземної юридичної особи в його країні, рішення про участь в створенні компанії, паспорт, ідентифікаційний код та нотаріально завірена довіреність на представника, який буде підписувати документи від імені компанії.
 • Висновок аудитора про фінансовий стан компанії на кінець звітного періоду, завірені аудиторською компанією копії фінансової звітності.
 • Документи, що підтверджують фінансовий стан учасників з істотною участю. Для фізичних осіб: копія податкової декларації або інший документ, що підтверджує джерело походження коштів, що вносилися до статутного капіталу. Для юридичних осіб аудиторський висновок про фінансовий стан.

Після завершення процесу реєстрації компанія отримає ліцензію і сертифікати фахівців на здійснення діяльності на фондовому ринку, свідоцтво про внесення до державного реєстру фінансових установ, а також пакет внутрішніх документів, що визначають порядок надання послуг, строки розгляду клієнтських звернень та можливості здійснення внутрішнього аудиту.

Якщо з часом засновники приймуть рішення здійснити продаж КУА, варто ще раз перевірити всі документи на їх відповідність нормам законодавства. Часті зміни закону вимагають ретельного вивчення, ось чому продаж компанії з управління активами має відбуватися тільки після ретельного аналізу діючих законів.

 

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×