Реєстрація і ліцензування інвестиційних компаній

pribylnye-ico-investicii

Діяльність, яка пов’язана з торгівлею цінними паперами, на фондовому ринку вважається професійною. Провадиться вона банками та господарськими товариствами, для яких це є виключним видом діяльності. Реєстрація інвестиційних компаній дозволяє отримати державні гарантії та належним чином забезпечити безпеку коштів.

Види діяльності інвестиційних компаній

Реєстрація інвестиційної компанії дозволяє провадити наступні види діяльності:

 • Дилерська діяльність. Укладення цивільно-правових договорів щодо цінних паперів торговцем цими паперами з метою перепродажу за свій рахунок та від свого імені. Така діяльність застосовується до будь-яких випадків, крім тих, що передбачені законом.
 • Брокерська діяльність. Укладання цивільно-правових договорів торговцем цінними паперами , в тому числі договорів доручення, комісії щодо цінних паперів від свого імені та від імені іншої особи за рахунок і за дорученням іншої особи.
 • Андерайтинг. Укладення договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення певних дій чи надання послуг, що пов’язані з таким відчуженням, що здійснюються торговцем цінними паперами. Дії здійснюються на підставі відповідного договору з емітентом, за його рахунок та від його імені в процесі емісії цих паперів за дорученням.
 • Діяльність з управління цінними паперами. Така діяльність провадиться торговцем за винагороду від свого імені на підставі договору про управління переданими йому грошовими коштами та цінними паперами і здійснюється протягом визначеного строку в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб. Кошти і папери при цьому належать установнику управління на праві власності.

Ліцензування інвестиційної компанії дозволяє створювати організаційні, інформаційні, технологічні та правові умови для збирання та поширення інформації щодо пропозицій та попиту на цінні папери та інших фінансових інструментів. А також проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими документами, укладання договорів щодо них згідно встановлених фондовою біржею правил, що зареєстровані в визнаному законом порядку.

Організація торгівлі на фондовому ринку може також включати розрахунки за іншими, ніж цінні папери фінансовими інструментами та кліринг.

Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства. Створення інвестиційної компанії може здійснюватися не менше ніж двадцятьма засновниками, які є торговцями цінними паперами, що мають ліцензію на право провадження на фондовому ринку професійної діяльності.

При цьому частка одного засновника не може бути більшою ніж п’ять відсотків статутного капіталу організації.

Членами організації можуть бути тільки торговці цінними паперами, що мають ліцензію на право провадження на фондовому ринку професійної діяльності та зобов’язалися виконувати всі її положення, правила та стандарти.

В разі, якщо кількість членів становить менше двадцяти осіб, діяльність може бути зупинена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. А якщо протягом шести місяця нових членів не було прийнято, діяльність має бути остаточно припинена.

Відмова в ліцензуванні

Ліцензування інвестиційних компаній не може відбутися в наступних випадках:

 • Виявлення недостовірної інформації в поданих документах.
 • Надання при поданні заявки невідповідних документів або відсутність таких.
 • Порушення справи про банкрутство проти заявника.
 • Передбачені законодавством України заборона або обмеження щодо здійснення іноземних інвестицій.
 • Перебування в податковій заставі майна заявника у зв’язку з заборгованістю із сплати податків та несвоєчасне внесення інших загальнодержавних платежів.
 • Застосування спеціальних санкцій до заявника на момент здійснення інвестицій або наявність фактів, що свідчать про порушення установлених термінів проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
 • Відсутність реєстрації заявника, як платника податків.

Допомога в справі реєстрації професійних юристів, які орієнтуються в нюансах українського законодавства дозволить вам швидко і легко провести ліцензування і гідно представити компанію на ринку цінних паперів.

 

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×