Реєстрація акціонерного товариства

projections-3-1-1200×894

Однією з найпоширеніших форм ведення бізнесу сьогодні є акціонерні товариства. Особливість цієї організаційно-правової форми комерційної діяльності складається в тому, що володіє і управляє компанією колектив власників, які володіють акціями компанії, що посвідчують їх корпоративні права. Акціонерами товариства можуть бути як фізичні або юридичні особи, так і держава або територіальна громада в особі органу, що уповноважений управляти державним (комунальним)майном. Варто розуміти, що реєстрація акціонерного товариства є непростою справою, яка потребує допомоги професіоналів.

Порядок створення акціонерного товариства

Для того, щоб зареєструвати акціонерне товариство, засновники мають пройти наступні етапи:

 • Ухвалення рішення про створення товариства та розміщення акцій (закрите, відкрите) засновниками.
 • Подання всіх необхідних документів , в тому числі і заяви, на реєстрацію випуску акцій в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
 • Видача Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про тимчасову реєстрацію випуску акцій.
 • Надання акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
 • Укладення договору про обслуговування емісій акцій з депозитарієм цінних паперів або договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором іменних цінних паперів.
 • Розміщення акцій серед засновників товариства приватним чином.
 • Оплата повної номінальної вартості акцій засновниками товариства.
 • Затвердження статуту товариства, а також результатів приватного розміщення акцій серед засновників установчими зборами товариства. Прийняття інших передбачених законом рішень.
 • Реєстрація акціонерного товариства (Львів) та його статуту в органах державної реєстрації товариства.
 • Подання і реєстрація ДКЦПФР звіту за результатами приватного розміщення акцій.
 • Отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.
 • Вручення засновникам документів, що підтверджують право власності на акції.

В разі, якщо встановлену Законом процедуру створення акціонерного товариства була порушено, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого розміщення акцій. В цьому випадку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку подає до суду позов про ліквідацію акціонерного товариства.

В разі, якщо реєстрація АТ здійснюється однією особою, рішення, що приймаються зборами засновників можуть бути прийняті нею одноосібно і оформлені як рішення про намір заснування товариства. Якщо реєстрація акціонерного товариства у Львові здійснюється фізичною особою, нотаріальному засвідченню підлягає її підпис на рішенні про намір заснування товариства.

Акціонерне товариство може розміщувати як прості, так і привілейовані акції. При чому останні можуть бути різних видів та надавати їх власникам різні права.

Реєстрація акціонерного товариства

Для проходження процедури реєстрації засновники мають надати наступний пакет документів:

 • Найменування акціонерного товариства.
 • Копії сторінок паспортів і ідентифікаційного коду керівника і засновників.
 • Інформація про вартість та кількість акцій.
 • Відомості про розмір статутного капіталу.
 • Завірена нотаріально довіреність, видана кожним із засновників, на представника юридичної фірми.
 • Повна інформація про систему оподаткування.
 • Відомості про юридичну адресу. Для уникнення проблем з податковою поліцією бажано, щоб місцезнаходження було місцем масової реєстрації.

Окремі вимоги встановлені до статуту акціонерного товариства. Згідно Закону в ньому мають міститися наступні відомості:

 • Тип товариства
 • Повна та скорочена назва державною мовою.
 • Розмір статутного і резервного капіталів.
 • Загальна кількість і номінальна вартість кожного типу акцій, що розміщено товариством, в тому числі привілейованих. Повідомлення про наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій.
 • Порядок і умова конвертації привілейованих акцій певного класу в прості або зміна класу такого типу цінних паперів та права акціонерів-власників привілейованих акцій.
 • Повідомлення про переважне право на придбання акцій цього товариства акціонерами та порядок його реалізації.
 • Порядок, в якому акціонерам буде повідомлено про виплату дивідендів.
 • Порядок скликання, проведення та компетенцію загальних зборів. Спосіб в який акціонерам буде повідомлено про зміни в їх порядку денному.
 • Компетенція та склад органів товариства, порядок обрання, утворення та відкликання як самих членів, так і рішень, що було ними прийнято. Компетенції органів товариства і порядок зміни їх складу.
 • Порядок припинення товариства і внесення змін до статуту.
 • Інші положення, що не суперечать законодавству.

Реєстрація акціонерних товариств є складною і відповідальною юридичною процедурою, що передбачає перевірку всіх наявних документів, в тому числі і установчих. Якщо під час реєстрації були допущені помилки, потрібно буде повне виправлення всіх документів. Це може стати причиною істотних часових та матеріальних втрат.

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×