Повернення обвинувального акту прокурору: забаганка чи необхідність

SuL2MBh

Деколи трапляються випадки, в яких обвинувальний акт повертають прокурору, коли  відбувається кримінальне провадження в суді першої інстанції. Давайте розглянемо детальніше з яких причин це може відбуватись і яким чином це можна використати для інтересів клієнта.

Для початку варто дати визначення того, чим є обвинувальний акт і яку інформацію він в собі містить. Отже, обвинувальний акт або обвинувальний висновок (відповідно до Кримінального-процесуального кодексу України 1960 року) – це документ, що є результатом досудового розслідування. Після здійснення усіх слідчих та процесуальних дій, що були необхідні для з’ясування усіх обставини справи, здобуття необхідних доказів складається обвинувальний акт – приклад такого документу можна без труднощів знайти у всесвітній мережі Інтернеті. Фактично це є підсумок всього досудового розслідування – тут обґрунтовуються всі докази, остаточно формулюється обвинувачення та надається юридична оцінка дій підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення.

Як правило, цей документ складає слідчий, після чого він має бути обов’язково затверджений прокурором. У випадку, коли прокурор не згідний з тим актом, що склав слідчий, він може самостійно скласти обвинувальний акт.

 

Відомості, що містить обвинувальний акт

Кримінальний процесуальний кодекс України в статті 291 дає перелік тих відомостей, котрі повинен в собі містити обвинувальний акт. Обов’язковими пунктами мають бути:

 • Назва та номер кримінального провадження;
 • Анкетні дані обвинуваченого (прізвище, ім’я, по-батькові, місце народження, дата народження, адреса проживання, громадянство);
 • Відомості про потерпілого(прізвище, ім’я, по-батькові, місце народження, дата народження, адреса проживання, громадянство);
 • Відомості про слідчого та прокурора – посада, прізвище, ім’я, по-батькові;
 • Опис обставин скоєння кримінального правопорушення, які вважаються встановленими, та посилання на відповідні статті ККУ України та чітко сформульоване обвинувачення;
 • Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини;
 • Об’єм збитків та шкоди, що стали наслідками кримінального правопорушення;
 • Витрати на експертизу, якщо вона мала місце в ході слідчих дій;
 • Дата, місце складення, затвердження;
 • Підписи слідчого та прокурора або самого прокурора, якщо він складав обвинувальний акт самостійно.

До обвинувального акту обов’язково додається реєстр матеріалів досудового розслідування, що має бути оформлений належним чином, а також ряд документів, що чітко обумовлений ч.4 ст.291 КПК України. Додавати до обвинувального акту якісь документи, окрім безпосередньо зазначених у даній статті КПК України, категорично забороняється.

 

Обставини, що можуть стати причиною для повернення обвинувального акту прокурору

Після складення обвинувальний акт надсилається до суду, але можна назвати цілий ряд обставин, котрі можуть стати причинами для того, щоб повернути його прокурору:

 1. Ненадання копії обвинувального акту та/або додатків до нього обвинуваченому чи його захиснику – адже закон вимагає перед направленням обвинувального акту до суду вручити обвинуваченому та його захиснику копії обвинувального акту, а також копію реєстру матеріалів досудового розслідування. Ця вимога є категорично обов’язковою, але працівники прокуратури досить часто нехтують нею – це може стати для захисника приводом для того, щоб порушити питання про повернення обвинувального акту прокурору.
 2. Невідповідність обвинувального акту статусу офіційного документу – в Кримінальному кодексі України є чітке визначення ознак офіційного документа. В даному випадку обвинувальний акт має містити підписи слідчого, прокурора (чи лише прокурора) та мокру печатку. Відсутність одного з цих факторів є приводом для того, щоб не розглядати обвинувальний акт як офіційний документ і повернути його прокуророві.
 3. Якщо мали місце порушення вимоги конкретизації злочину або невідповідність обвинувального акту вимогам КПК України. Міжнародна конвенція про захист прав людини говорить про те, що будь-які обвинувачення мають бути чітко роз’яснені підозрюваному в скоєнні злочину. Відповідно в обвинувальному акті мають бути викладені зрозумілою мовою місце події, час та обставини. Закон та міжнародні норми вимагають тут повної конкретики – не допускаються жодні двозначності чи неясні місця. Ця вимога потрібна для того, щоб дати можливість підозрюваному та його захисникові ґрунтовно та детально підготуватися для кримінально-провового захисту.
 4. Обвинувальний акт підписаний особою, що не має для цього потрібних повноважень. Як було сказано вище, затверджує обвинувальний акт прокурор, що здійснює нагляд за дотриманням законності під час досудового розслідування. Буває так, що він не включений до групи прокурорів, чи відбулася заміна з порушенням законності процедури. В такому випадку є підстави говорити про затвердження обвинувального акту особою, що не має потрібних повноважень та про його повернення.
 5. Неналежне оформлення реєстру матеріалів досудового слідства – в ньому мають бути реквізити всіх процесуальних рішень, що були прийняті в ході досудового розслідування. Як показує досвід, тут часто трапляються помилки та плутанина – це можна використати як привід для повернення обвинувального акту.

 

Значення повернення обвинувального акту прокурору для кримінального провадження

Говорячи про значення повернення обвинувального акту прокурору для кримінального провадження, варто розуміти, що цей документ свідчить про кінець досудового розслідування. На цьому етапі всі слідчі дії завершуються і починається нова стадія– судове провадження.

Важливо також усвідомлювати, що законодавство чітко регламентує терміни перебування особи під вартою та порядок розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу судом. В тому випадку, коли обвинувальний акт повертають прокуророві під час підготовчого судового засідання, питання застосованого до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядатися не може. В такому випадку строк застосування даного запобіжного заходу може закінчитися до моменту виправлення прокурором недоліків повернутого обвинувального акту– є прецеденти, коли адвокати успішно використовували такий механізм звільнення з-під варти своїх підзахисних.

Звісно в практиці відомі випадки, коли слідчий суддя приймав рішення про продовження досудового розслідування та тримання підозрюваного під вартою. Але це не передбачено чинним КПК України – слідчі судді та судді не мають таких повноважень, отже є підстава для подання апеляційної скарги адвокатом про порушення прав підозрюваного. Далі все буде залежати від рішення апеляційного суду – наприклад, в Одеській області таким судом було прийняте рішення про неправомірність дій слідчого судді (ухвала Апкляційного суду Одеської області від 24.02.2016 року, номер судової справи 495/815/16-к).

В будь-якому випадку захисник сам повинен приймати рішення про те, що більше відповідає інтересам клієнта – повернення обвинувального акту, чи судовий розгляд, на якому можна використати недоліки обвинувачення для його спростування. Тут немає універсального підходу – тому потрібно виходити з обставин в кожному конкретному випадку.

 

Апеляційне оскарження повернення обвинувального акту

Згідно статті 393 КПК України прокурором може бути подана апеляційна скарга на рішення суду про повернення обвинувального акту- він має на це безумовне право. Апеляційний суд розглядає цю скаргу, що має бути відповідним чином аргументована, і або скасовує рішення суду першої інстанції про повернення обвинувального акту, або погоджується з ним.

 

Незаконність процесуальних дій на стадії повернення обвинувального акту прокурору

Як вже зазначалося вище, будь-які процесуальні та/або слідчі дії органів досудового розслідування на стадії повернення обвинувального акту прокурору є незаконними.

Так, відповідно до ч.8 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – недопустимими. У свою чергу згідно ст.238 КПК України, досудове розслідування завершується, зокрема зверненням до суду з обвинувальним актом, відомості про що вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Професіоналізм – гарантія успіху

 Для того, щоб розуміти значення таких подій, як повернення судом обвинувального акту прокурору в ході підготовчого судового засідання та в повній мірі скористатися всіма їх вигодами, необхідно мати певний досвід та юридичну освіту. Знання всіх нюансів та тонкощів в юридичній практиці часто стає саме тим фактором, що спричинює успішне завершення справи.

Грамотний юрист завжди вміло орієнтується в усіх підводних течіях будь-якого кримінального провадження і знає, як використати кожну дрібницю на користь свого клієнта. Відшукати слабкі місця в обвинувальному акті, вирішити, що вигідніше – вимагати його повернення прокуророві чи використати всі недоліки для зняття обвинувачення – добре підготовлений адвокат вміє орієнтуватися в таких питаннях.

Адвокатське об’єднання Бачинський, Коломієць та партнери пропонує свої послуги в юридичному супроводі під час здійснення кримінальних проваджень. Апеляційні скарги, адвокатські запити та клопотання – для того, щоб ці засоби були дієвими, потрібно добре знати як їх використовувати. Наші спеціалісти мають достатню базу знань та досвід у вирішенні найскладніших задач юридичного характеру. Звертайтеся – ми подбаємо про те, щоб ваші проблеми лишились в минулому.

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×