Порядок укладення договору. Внесення змін до договору. Припинення дії договору

Порядок укладення договору.

Порядок укладення договору зазвичай поділяють на кілька етапів (стадій, періодів):

 1. Підготовча (організаційна, початкова) стадія. Характеризується тим, що має дозріти задум, ідея. На цій стадії розробляється проект майбутнього договору, те ким він розробляється залежить від обставин. Після того, як було розроблено проект договору, переходимо до наступної стадії.
 2. Звернення з пропозицією (оферта – пропозиція) до потенційної сторони договору про його укладення. Оферта має відповідати таким критеріям (вимогам):
  • Оферта має бути адресована конкретній персоні (конкретному суб’єкту), інакше вона буде розцінюватися як реклама (реклама – запрошення до оферти).
  • Оферта повинна містити усі суттєві умови договору (ціна, строки, відповідальність, розрахунки, види розрахунків).
  • Оферта має містити строк для відповіді. Якщо такий строк не встановлений, тоді керуються розумним (нормальним) строком, він визначається окремо для кожної конкретної ситуації.
  • Оферта має відповідати наступній вимозі: має засвідчувати готовність оферента визнавати себе зобов’язаною особою  у разі прийняття пропозиції або оферти. (див. ч.1 ст. 641).
 3. Прийняття оферти (пропозиції). Згода на прийняття пропозиції називається акцепт (згода). Сторона яка акцептує – акцептант. Акцепт повинен відповідати таким вимогам:
  •  Акцепт має бути безумовний. Безумовність акцепту – відсутність будь-яких зустрічних умов, вимог, заперечень з боку акцептанта.
  • Повнота акцепту – згода з усіма (без винятку) запропонованими умовами (див. ч.1 ст. 642).
  • Акцепт має бути даний у визначений строк. Якщо строк порушений, але оферента погоджується його прийняти, то договір може бути укладений.
  • Акцепт повинен бути адресований конкретно оферента.
 4. З часу виявлення згоди договір вважається укладеним, якщо інше не передбачено в самому тексті договору.

У разі висловлення згоди укласти договір з урахуванням зустрічних пропозицій сторони міняються містами (оферента стає акцептантом, а акцептант стає на місце оферента).

Ведення переддоговірних переговорів у зв’язку із внесенням зустрічних пропозицій триває до часу узгодження остаточної редакції договору.

Набрання договором чинності або законної сили може визначатися: з дня його підписання, разом з тим в договорі може бути застереження, що окремі пункти будуть вступати в силу в майбутньому.

Кількість примірників може бути в будь-якій кількості (скільки потрібно, скільки і роблять).

Якщо договір містить декілька сторінок, то кожна сторінка підписується та позначається печаткою.

Досить часто договір передбачає додатки.

Значення місця укладення договору див. ст. 647.

Внесення змін до договору.

За загальним правилом будь-які зміни, доповнення до чинного договору мають здійснюватися за взаємною згодою сторін і в тій самій формі, в якій було вчинено сам договір.

Доповнення та (або) зміни як правило оформлюються у вигляді додатку до договору.

У разі відхилення стороною договору пропозиції внести зміни, доповнення спір вирішується судом (див. ст. 651).

Припинення дії договору

Припинення договору за своїм змістом і значенням більш широке поняття ніж термін розірвання.

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×