Ліцензії для бізнесу

licensed-approval-authority-permission-conept-PA9W73N-min

Для того, щоб вести бізнес в Україні легально треба у встановленому законом порядку зареєструвати свою діяльність. Проте іноді для легальної підприємницької діяльності недостатньо бути просто зареєстрованим, як суб’єкт господарювання. Щоб юридична особа могла працювати, їй треба отримати ліцензії для бізнесу – спеціальний дозвіл певного виду господарської діяльності, перелік яких встановлюється законом.

Коли необхідна ліцензія

Ліцензуванню підлягає далеко не вся господарська діяльність. Закон чітко окреслює саме ті види діяльності, на впровадження яких треба мати особливий дозвіл. Відносини в сфері ліцензування регулюються певним нормативно-правовим актом – Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII, «Про ліцензування видів господарської діяльності». В ньому згадано 33 види діяльності, на які треба отримати ліцензію. Крім того, деякі види ліцензійної діяльності регулюються іншими спеціальними законами:

 • Надання фінансових послуг та інша діяльність, що ліцензується Національним Банком України, здійснюється згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Закону України «Про валюту та валютні операції»; Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
 • Виробництво і торгівля спиртом, алкогольними, тютюновими виробами, а також торгівля і зберігання пального здійснюється згідно ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».
 • Діяльність в сфері телебачення і радіомовлення здійснюється відповідно до ЗУ «Про телебачення і радіомовлення».
 • Впровадження діяльності в сфері електрики, централізованого водопостачання і водовідведення, виробництво і транспортування теплової енергії магістральними і місцевими тепломережами, постачання теплової енергії та діяльність на ринку природного газу здійснюється Національною комісією, що впроваджує державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.

Варто пам’ятати, що умови ліцензування можуть відрізнятися в залежності від сфери господарювання і видів господарської діяльності.

Для малого і середнього бізнесу найбільш актуальними є такі види ліцензій :

 • Освітня діяльність (відкриття приватного освітнього закладу, наприклад, центру розвитку або дитячого садочку).
 • Виробництво і торгівля (втому числі імпорт) лікарськими засобами, ветеринарними препаратами.
 • Медична та ветеринарна практика.
 • Міжнародні перевезення, перевезення пасажирів, небезпечних вантажів.
 • Охоронна діяльність.
 • Туроператорські послуги.

Хто може отримати ліцензію

Вимоги та процедура отримання ліцензії напряму залежать від виду діяльності суб’єкта підприємництва. На процес також впливають державний контроль впровадження певних видів діяльності та спеціальні вимоги, що встановлюються різними органами.

Серед принципів, на яких ґрунтується державна політика в сфері ліцензування, закріплено принцип рівності суб’єктів господарювання, що передбачає:

 • Рівність суб’єктів господарювання при отриманні ліцензії незалежно від форми власності чи організаційно-правової форми, якщо законодавством не встановлено інше.
 • Вільний вибір території господарювання та провадження виду господарської діяльності суб’єктом господарювання.
 • Відсутність непотрібних адміністративних процедур та необґрунтованих обтяжень.
 • Визначення відповідності рівням ризику єдиних вимог ліцензійних умов від провадження відповідного виду господарської діяльності.
 • Заборону обмеження конкуренції за допомогою використання ліцензування видів господарської діяльності.

Всі суб’єкти господарювання в сфері ліцензійних відносин розділяються на здобувачів ліцензії та ліцензіатів. Здобувач ліцензії є суб’єктом господарювання, що звернувся з заявою про отримання ліцензії в установленому законом порядку до органу ліцензування. Ліцензіат – це суб’єкт, який вже отримав ліцензію.

Як отримати ліцензію

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України або іншого органу державної влади, що уповноважений законом, встановлюють вичерпний перелік вимог до провадження на всі види ліцензій для бізнесу. Крім того в положеннях контролюючий орган уповноважується здійснювати контроль та нагляд провадження у відповідних сферах діяльності суб’єктами господарювання і встановлюють правила отримання, призупинення або позбавлення ліцензії.

Згідно принципу дотримання законності державної політики в сфері ліцензування, всі вимоги ліцензійних умов мають бути прозорими, однозначними і не дозволяти їх суб’єктивно застосовувати ліцензіатами чи органами ліцензування.

Ліцензійні умови є окремими для кожного з видів господарської діяльності. В них міститься вся інформація, що необхідна для ведення діяльності та отримання ліцензії, наприклад, типові форми деяких документів, що необхідні для отримання ліцензії.

Документи до органу ліцензування можна подати наступними способами:

 • Поштовим відправленням з додаванням опису вкладеного.
 • Особисто.
 • В електронному вигляді в порядку, що визначений Кабінетом Міністрів України.

Перелік всіх необхідних документів, а також всі вимоги до їх подання та оформлення закріплено у ст. 10, 11 Закону.

Документи, що подали до органу ліцензування, розглядаються наступним чином:

 • Наявність підстав для залишення заяви без розгляду. Перевірка документів в цьому випадку триває протягом п’яти робочих днів з дня подання. Підстави для залишення заяви без розгляду вказано у ст.12 Закону. Повторно подати документи для отримання ліцензії здобувач може тільки усунувши відповідні причини.
 • Наявність підстав для відмови у видачі ліцензії. Протягом десяти днів здобувач перевіряється на наявність підстав для відмови, що вказані у ст.13 Закону. Відмова у видачі ліцензії супроводжується відповідним рішенням, яке можна оскаржити в суді або в Експертно-апеляційній раді з питань ліцензування. Умови для подання нової заяви на отримання ліцензії закріплено у ч.4,5 ст.13 Закону.

Якщо підстав для залишення заяви без розгляду або відмови не виявлено, орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії. Таке рішення набирає чинності наступного дня після прийняття і оприлюднюється на офіційному сайті органу ліцензування. Всі види ліцензій в України оформлюються в електронному вигляді та відображаються у вигляді виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×