Ліцензія на ветеринарну практику

ka8Fb4tt

Вид діяльності по здійсненню діагностичної, профілактичної, лікувальної та оздоровчої роботи в тваринництві називається ветеринарна практика. Така діяльність здійснюється закладами ветеринарної медицини, а також лікарями-ветеринарами. Суб’єктам господарювання, які хотіли б надавати такі послуги, потрібно отримати ліцензії на ветеринарну практику в Україні.

Як отримати ліцензію на ветеринарну практику

Для отримання ліцензії на ветеринарну практику фізична особа-підприємець або юридична особа мають надати в орган ліцензування наступні документи:

 • Копія виписки з ЄДР.
 • Копія права власності на приміщення або договору оренди.
 • Відомості про наявність спеціалістів, що мають достатній кваліфікаційний і освітній рівень для здійснення ветеринарної практики.
 • Завірені копії дипломів або інших документів фахівців, що підтверджують достатню, для здійснення ветеринарної практики, кваліфікацію.
 • Відомість про наявність матеріально-технічної бази.
 • Копія паспорту ФІОП або керівника суб’єкту, якому буде видаватися ліцензія на ветеринарну практику в Україні.
 • Довіреність на ім’я юриста, який представляє ваші інтереси (в разі необхідності).

В разі зміни даних, які вказані в документах суб’єкта господарювання, протягом місяця необхідно додати відповідні підтвердження в орган ліцензування.

Щоб ветеринарна ліцензія була видана, здобувач повинен надати достовірні дані, а також протягом місяця зберігати пакет документів, що були подані. В іншому випадку орган ліцензування може відмовити в видачі.

Основні вимоги до ветеринарної діяльності

Отримана ліцензія на ветеринарну практику теоретично дає дозвіл здійснювати ветеринарну практику. Для того, щоб застосувати можливості на практиці суб’єкт підприємницької діяльності має виконати певні умови:

 • Наявність в оренді або у власності адміністративного приміщення. Така будова має складатися з декількох приміщень, серед яких має бути реєстратура, кабінет для маніпуляції, ізолятор, рентген та інвентарна кімната. Окремо мають бути розташовані приміщення для зберігання медикаментів та кабінети профільних спеціалістів.
 • Спеціалістів у сфері ветеринарної медицини, кількість яких обумовлена штатним розкладом. Ліцензія ветеринара в Україні передбачає, що фізична особа-підприємець має мати відповідну освіту і бути кваліфікованим спеціалістом з ветеринарної медицини. А юридична особа повинна мати в штаті дипломованих ветеринарів. Не рідше, ніж раз на п’ять років, фахівці повинні займатися підвищенням кваліфікації. Документом, що підтверджує проходження курсу є свідоцтво, що видане навчальним закладом.
 • Наявність матеріально-технічної бази для роботи. Технологічні умови мають включати рівень приміщень, де здійснюються прийом та лікувальні маніпуляції. В залежності від матеріально-технічного обладнання надавачів послуг можна поділити на ветеринарні клініки, амбулаторії та пункти ветеринарної медицини.
 • Коректне ведення документації та відповідність нормативно-технічної бази. Ліцензія ветеринара передбачає також наявність посадових інструкцій для спеціалістів ветеринарної медицини, згідно з якими здійснюється господарська діяльність з ветеринарної практики.

Клініка ветеринарної медицини є приміщенням, в якому амбулаторно або на стаціонарі надаються послуги з лікування тварин, профілактичні процедури, а також проводяться клінічні дослідження.

Амбулаторія ветеринарної медицини, на відміну від клініки проводить лише лікувально-профілактичні маніпуляції з тваринами.

Пункти ветеринарної медицини надають виїзні послуги, обслуговуючи тварин в конкретних господарствах різної форми власності.

Порядок розгляду документів

Протягом десяти робочих днів орган ліцензування має розглянути заяву про видачу ліцензії. Якщо документи були оформлені з порушенням умов або заява і доповнення були написані особою, що не має на те повноважень, заява може залишитися без розгляду. Про це орган ліцензування повідомляє суб’єкта в письмовій формі. Якщо причини, які послужили відмовою в розгляді документів буде усунено, ліцензіат може подати заяву повторно.

Якщо рішення про видачу було позитивним, суб’єкт протягом 30 днів має сплатити державне мито. В разі не внесення плати в зазначений термін, ліцензія може бути скасована.

Протягом трьох робочих днів після надання документів про сплату орган ліцензування надає суб’єкту оформлений документ.

Навіть якщо здійснюється ветеринарна практика, ліцензія не може бути видана в наступних випадках:

 • Недостовірність відомостей, що були надані для отримання ліцензії. В такому випадку наступна заява подається не раніше, ніж через три місяця з моменту отримання відмови.
 • Невідповідність ліцензійним умовам діяльності заявника. В цьому випадку, якщо причини, які стали підставою для відмови були усунено, заявник може подати пакет документів повторно.

В разі незгоди з відмовою у видачі ліцензії, заявник може оскаржити це рішення в судовому порядку.

В разі зміни в найменуванні підприємства, ПІБ або місця проживання фізичної особи-підприємства, або місцезнаходження юридичної особи ветеринар ліцензія має бути переоформлена. В цьому випадку суб’єкт протягом десяти днів після того, як було внесено зміни, має подати оригінал ліцензії на ветеринарну практику, документи і заяву про переоформлення ліцензії.

Протягом трьох робочих днів відбувається переоформлення ліцензії . Строк дії переоформленої ліцензії при цьому не перевищує строк дії основного документа. В разі не переоформлення ліцензії в відповідний термін вона вважається недійсною.

У випадку втрати ліцензії суб’єкту видається дублікат документа. Для цього треба звернутися в орган ліцензування з заявою про видачу дубліката та документом, підтверджуючим внесення плати за його оформлення.

Ануляція ліцензії на ветеринарну практику

Правомірними для ануляції ліцензії вважаються наступні випадки:

 • Добровільне рішення суб’єкта підприємництва.
 • Смерть підприємця.
 • Скасування державної реєстрації.
 • Неспроможність ліцензіата виконати ліцензійні умови.

Ліценція може також бути анульована внаслідок неправомірних випадків:

 • Передача ліцензії або її копії іншій фізичній особі-підприємцю або юридичній особі для ведення господарської діяльності.
 • Надання в документах, що подані на отримання ліцензії, недостовірних відомостей .
 • Невиконання суб’єктом розпоряджень про усунення порушень умов ліцензування.
 • Несвоєчасне подання заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку зі змінами.
 • Відмова від перевірки діяльності органом ліцензування.

Рішення про анулювання приймається протягом десяти днів з моменту встановлення причин і після оформлення в письмовому вигляді відправляється ліцензіату. Рішення набирає чинності протягом десяти днів після його прийняття.

В випадку здійснення цього виду діяльності без отримання ліцензії суб’єкт несе цивільну та адміністративну відповідальність.

Для оформлення ліцензії на ветеринарну практику в короткі терміни і без зайвих складнощів звертайтеся до спеціалістів. З нашою допомогою ви зможете займатися улюбленою справою, витратив на оформлення документів мінімум часу і коштів.

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×