Ліцензія на перевезення пасажирів

transport

Перевезення пасажирів – один з самих розповсюджених видів бізнесу, який вимагає відповідального ставлення до безпеки і комфорту пасажирів. Ліцензія на перевезення пасажирів є головним видом контролю державою якості і надійності перевезень.

Переваги, які надає ліцензія на перевезення пасажирів

Ліцензування в сфері перевезень здійснюється згідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності і включає процедуру видачі ліцензії на право провадження даної господарської діяльності.

Отримання ліцензії на перевезення пасажирів надає суб’єкту господарювання надає наступні переваги:

 • Можливість законно здійснювати транспортні перевезення пасажирів.
 • Можливість знаходити клієнтів за допомогою законної реклами.
 • Підвищення довіри з приводу безпеки і уваги з боку споживачів.
 • Трирічний досвід роботи в цьому секторі дає можливість претендувати на отримання ліцензії на міжнародні перевезення.
 • Розширення можливостей на ринку послуг для легальних перевізчиків.
 • Відсутність адміністративної відповідальності за надання послуг з перевезення без ліцензії.

Як отримати ліцензію

Для отримання ліцензії суб’єкт підприємницької діяльності має надати такі документи:

 • Завірені нотаріально копії виписки про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та довідки про внесення в ЄДРПОУ.
 • Наявність орендованої або власної матеріально-технічної бази, яка необхідна для медогляду водіїв та технічного огляду транспортних засобів. Мають бути надані копії укладених про надання таких послуг договорів.
 • Список транспортних засобів ( власних або взятих в оренду) з зазначенням їх марки, типу, державного номеру, моделі, року випуску, маси та реквізитів документів про реєстрацію.
 • Копії свідоцтв про реєстрацію власних автомобілів та тимчасових реєстраційних талонів на правил керування орендованими транспортними засобами ( до 10 одиниць автомобілів), які оформлені відповідним органом МВС.
 • Для міжнародних перевезень додатково додаються відомості про досвід роботи на внутрішніх перевезеннях не менше трьох років.
 • Наявність спеціального обладнання автомобілів сигнальний і розпізнавальний ліхтарі, нанесення композиційного зображення квадратів, тип і марка таксометра надаються додатково для перевезень в таксі пасажирів.

Для отримання ліцензії на перевезення пасажирів кожен власний або орендований транспортний засіб ліцензіата повинна бути видана ліцензійна картка.

Після того, як ліцензія була отримана, перевізник повинен дотримуватися вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу перевезення:

 • Утримання в задовільному технічному та санітарному стані транспортних засобів на спеціальних майданчиках.
 • Проходження перед кожним виїздом медичного огляду стану здоров’я водієм.
 • Проходження перед кожним виїздом контролю санітарного та технічного стану транспортними засобами.
 • Навчання водіїв спеціальному наданню першої медичної допомоги в випадку ДТП.
 • Дотримання умов охорони праці водіїв, надання часу для відпочинку.
 • Проведення тренінгів та інструктажів з безпеки дорожнього руху.
 • Закріплення необхідної документації на транспортному засобі , що підтверджує право на здійснення перевезень.

Відмова в наданні ліцензії

Залишення заяви для отримання ліцензії без розгляду може статися в таких випадках:

 • Подані не в повному обсязі підписані документи, що надаються для отримання ліцензії.
 • Підписання одного або декількох документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії , особою, яка не має на це повноважень.
 • Складені не за встановленою формою або без потрібних відомостей документи, або документи, оформлені з порушенням чинного Законодавства.
 • Відсутність відомостей в Єдиному державному реєстрі про суб’єкта господарювання або наявність відомостей про припинення його державної реєстрації.

За результатом розгляду заяви рішення про відмову в видачі ліцензії приймається в наступних випадках:

 • Якщо здобувач ліцензії не відповідає ліцензійним умовам встановленим для впровадження виду господарської діяльності, що зазначений в заяві про отримання ліцензії.
 • В разі виявлення у підтвердних документах недостовірних даних, що подаються здобувачем ліцензії. Недостовірність виявляється шляхом встановлення на момент подання розбіжностей між наведеними в них даними та фактичним станом суб’єкта господарювання. Дані, підстава яких для суб’єкта не могла бути завідомо неналежною, не вважаються за недостовірні.

Перевезення працівників

За рахунок власних коштів роботодавці вправі встановлювати додаткові соціально-побутові пільги для своїх працівників. Доставка працівників до міста роботи і назад – один з різновидів таких преференцій. Робитися це може задля зручності персоналу, а також внаслідок віддаленості території підприємства від населеного пункту.

Чітких вказівок, як організувати перевезення працівників в Законодавстві немає – все залежить від ініціативи і можливостей підприємства.

При бухгалтерському обліку розвезень слід звернути увагу на наступні нюанси:

 • Обґрунтування господарської мети для отримання додаткового кредиту з ПДВ.
 • Наявність рахунку витрат, на який треба віднести дані перевезення.
 • Утримання з доходу працівників ПДФО і військового збору.

Варто зазначити, що ліцензія на перевезення працівників не потрібна, адже працівники не сплачують за доставку, отже ця послуга не є комерційною.

Результат надання

Ліцензія на перевезення пасажирів оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка видається суб’єкту господарювання безоплатно та має бути обов’язково оприлюднена на порталі електронних сервісів у визначеному Міністерством юстиції України порядку.

За видачу ліцензії стягується разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на момент прийняття рішення про видачу, якщо інше не передбачено законом. Строк надання послуги складає десять робочих днів.

 

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×