Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів

tank-trailer-semi-truck-on-a-highway-CVL8VB5

Транспортування небезпечних вантажів – один з найбільш відповідальних напрямків в сфері транспортних перевезень. Згідно діючого Законодавства України здійснювати діяльність по переміщенню можна тільки після отримання ліцензії на перевезення небезпечних вантажів.

Порядок та переваги видачі ліцензії на перевезення небезпечних вантажів

Отримання ліцензії на перевезення небезпечних вантажів надає ліцензіату наступні переваги:

 • Можливість здійснювати перевезення небезпечних вантажів, а також рекламувати свою діяльність на законних засадах.
 • Можливість отримання міжнародної ліцензії після трьох років роботи на внутрішніх перевезеннях.
 • Конкурентоспроможність і довіра потенційних клієнтів.
 • Відсутність відповідальність за надання послуг без ліцензії.

Слід пам’ятати, що ліцензія на перевезення небезпечних вантажів видається лише Укртрансбезпекою (Державна служба України з безпеки на транспорті) та оформлюється в електронному вигляді з можливістю надання витягу за вимогою ліцензіата.

За прийняття рішення стягується державне мито у розмірі одного прожиткового мінімуму працездатної особи на час прийняття рішення Укртрансбезпекою. Ліцензія на перевезення небезпечних відходів має необмежений строк дії.

Подати заяву про отримання ліцензії на перевезення небезпечних вантажів ліцензіат може як самостійно, так і через законного представника, а також дистанційно, відправивши пакет документів поштою рекомендованим листом.

Для отримання послуги необхідно подати наступні документи:

 • Заява про отримання ліцензії.
 • Складений за формою, згідно додатку 3 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах опис документів, що подаються.
 • Відомості про наявність матеріально-технічної бази для забезпечення виконання технологічних операцій або договорів с суб’єктами господарювання щодо виконання послуг з таких операцій. Документи мають бути складено за формою згідно з додатком 2, а копії документів завірені ліцензіатом.
 • Відомості про транспортні засоби ( орендовані, власні, надані в кредит або лізинг) за формою згідно з додатком 3. Завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та наявність реєстраційних талонів, якщо їх оформлення передбачене.
 • Договір з АТП.
 • Акт приймання передачі та договір оренди офісного приміщення.
 • Технічні паспорта транспортних засобів.
 • Наказ про призначення уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.
 • Свідоцтво про підготовку та диплом про освіту уповноваженого.
 • Свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі та свідоцтво про допущення таких транспортних засобів до перевезення (червоні лінії).
 • Посвідчення водіїв.
 • Довіреність на уповноваженого представника.

Підстави для відмови

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду в наступних випадках:

 • Подання не в повному обсязі підписаних документів, що подаються до заяви.
 • Підписання заяви або хоча б одного з документів, що до неї додається, особою, яка не має на те повноважень.
 • Оформлення документів з порушенням вимог Закону, складання їх не за встановленою формою або з відсутніми даними, які мають бути обов’зково внесені, згідно з цим Законом.
 • Порушення передбачених Законом строків подання заяви.
 • Відсутність в ЄДР відомостей про ліцензіата або наявність відомостей про припинення його державної реєстрації.

Підставою в відмові в видачі ліцензії за результатом розгляду заяви можуть стати наступні фактори:

 • Невідповідність здобувача ліцензії умовам ліцензування, що встановлені для провадження цього виду господарської діяльності.
 • Виявлення в підтвердних документах недостовірних даних чи наявності розбіжності між даними, що наведені в них та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Дані не вважаються недостовірними , підстава наведення яких ліцензіатом не могла бути для нього завідомо неналежною.

Після оприлюднення на офіційному сайту Укртрансбезпеки наказу про видачу ліцензії з заявника стягується плата в Держказначейство за видачу транспортної ліцензії. Розмір держмита складає один прожитковий мінімум для працездатних осіб .

Сплата держмита має бути внесена заявником не пізніше 10 р.д. дня з дати оприлюднення наказу про видачу ліцензії на перевезення вантажів.

 

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×