admin

Поняття товарообмінних операцій та система їх нормативно-правового регулювання.
Сторони, форма та види договору купівлі продажу.
Умови (зміст) договору.
Відповідальність сторін за порушення умов договору.

В сучасних умовах найважливішою формою товарного обміну між виробниками, власниками, споживачами є договір купівлі-продажу, який виник з часу введення в обіг грошей.

Система нормативно-правових актів, які регулюють … Детальніше

Під забезпеченням виконання зобов’язання розуміється – врегульований законодавчими актами, договором та іншими джерелами цивільного права спосіб впливу кредитора на свідомість і поведінку боржника з метою спонукання його до повернення боргу (виконання боргових зобов’язань) під загрозою покладання додаткових обтяжень майнового характеру.

Сутність забезпечення виконання зобов’язання полягає у сприянні нормалізації цивільного обороту. … Детальніше

Строк або термін це юридичний факт, тому що із спливу певного строку чи терміну виникають певні відносини.

Місце строків і термінів в юридичних фактах: строк відносить до подій (які не залежать від волі людей).

Строки це події, але відносні. Поряд із поняттям строк вживається поняття термін.

Строком є певний період в часі із … Детальніше

Причини виникнення – юридичні і фактичні.

Представництво – правовідношення в якому одна сторона зобов’язана, або має право вчинити правочин від і мені другої сторони,  яку вона представляє.

Суб’єкти – особа, яку представляють; представник; третя особа.
Повноваження представника.
Повноваження – це можливість представника вчиняти правочин від імені і в інтересах особи, яку вона представляє.

Він не … Детальніше

Спосіб і форма набуття права власності має правове значення:

 Правове значення має при реєстраційній процедурі.
При здійсненні права власності.

Порядок набуття для фізичних осіб і для юридичних осіб різний.

Законодавець розрізняє:

добросовісне набуття;
не добросовісне набуття ( таке набуття, якщо майно набуте у особи, яка не мала цивільного права його … Детальніше

Поняття і види джерел цивільного права.
Джерело права – це форма вираження правових норм, що має загальнообов’язковий характер.

Джерело права – є нормативні акти, де найвище місце займають закони.

Джерела цивільного права:

Цивільне законодавство.
Міжнародні договори України (мають приорітет перед національним законодавством 3 ст. Конституції України).
Звичаї, які складаються у сфері зобов’язальних … Детальніше

Поняття, види та значення заміни суб’єктів зобов’язання.
Заміна кредитора у зобов’язанні: підстави та порядок.
Заміна боржника: підстави та порядок заміни.
Заміна третіх осіб.

Література: Цивільний Кодекс, Книга 5, Розділ 3, ст. 512 – 525.

Підручник «Цивільне право»

За загальним правилом суб’єкти зобов’язання персонально реалізують свої права і виконують покладені законом або … Детальніше

Поняття та значення виконання зобов’язання.
Загальна характеристика щодо виконання зобов’язання.
Окремі вимоги виконання зобов’язання.
Виконання зобов’язання із множинністю суб’єктів.

Література: Цивільний кодекс, глава 48 ст. 526-545.

Підручник «цивільне право – зобов’язальне право».
Поняття та значення виконання зобов’язання
Виконання зобов’язання – вчинення боржником  усіх покладених на нього обов’язків у відповідності до вимог встановлених … Детальніше

Зв’язаність – обмеженість. Ми постійно зв’язані обіцянками, нормами моралі, нормами звичаєвого права. Зв’язаність – підпорядкованість. Усі зобов’язання можуть мати правовий або не правовий характер (як членів родини, сім’ї). обов’язки є морального характеру і правового.

Цивільні зобов’язання на відміну від інших правових зобов’язань (податкових, кримінальних, адміністративних) регулюються нормами цивільного права і … Детальніше

До публічних утворень входять: Держава Україна, АРК, територіальна громада.

Вони мають свою структуру, своє майно, не відповідають зобов’язаннями між собою.
Специфічні особливості держави, як суб’єкта цивільного права:

Держава сама приймає закони, якими мають керуватися всі інші суб’єкти цивільного права.
Держава може приймати адміністративні  акти, із яких виникають цивільні відносини, не … Детальніше

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×